Cum se obţine grantul ERASMUS+

Înscrierea pentru obţinerea grantului (bursei) ERASMUS+ pentru mobilităţile de studiu şi plasament rămâne deschisă pe tot parcursul anului universitare conform Regulamentului Mobilitaţilor Studenţeşti ERASMUS+.

Concursul se organizează în principal în lunile OCTOMBRIE şi MARTIE.

În luna Martie a fiecărui an academic se organizează principala sesiune de selecţie aferentă următorului anu academic. Astfel în al doilea semestru, studenţii pot aplica pentru desfăşurarea mobilităţilor de studiu pentru primul semestru din următorul an academic sau pentru întregul an şi/sau mobilităţi de practică pentru următorul an academic.

În luna Octombrie, studenţii pot aplica pentru desfăşurarea mobilităţilor de studiu pentru semestrul 2 şi pentru mobilităţile de practică din anul academic în curs (pentru licenţă şi pentru masterat).

Data interviului şi detaliile privind depunerea dosarului pentru selecție sunt stabilite de fiecare facultate în parte. Informaţiile de bază privind procesul de selecție al studenţilor şi pregătirea mobilităţii se găsesc la secţiunea Studenţi Erasmus.

Pentru participarea la concursul de selecţie este obligatoriu ca studentul să deţină un atestat lingvistic pentru o limbă de circulaţie internaţională (EN/FR/DE/ES) care să coincidă cu limba de studiu la universitatea gazdă sau cu cerinţele locului de practică.

Testarea Lingvistică FILS!

Studenții interesați în obținerea unui atestat lingvistic pentru o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă) se pot înscrie pe Moodle nu mai târziu de 24 de ore înaintea orei planificate pentru examinare: https://curs.upb.ro/2022/course/index.php?categoryid=19

 Vă puteți auto-înrola la aceste teste, pe baza contului instituţional UPB. Testările se vor susține pe 18 și 19 Octombrie pe Moodle, după cum urmează:

Limba engleză Limba germană Limba franceză Limba spaniolă
14/03/2023, 16:00

https://curs.upb.ro/2022/course/view.php?id=10790

14/03/2023, ora 12:00
14/03/2023, ora 14:00

https://curs.upb.ro/2022/course/view.php?id=10788

14/03/2023, ora 18:00

https://curs.upb.ro/2022/course/view.php?id=10787

Atestatul lingvisitc este document component al dosarului de selecție şi al celui de finanţare, te invităm să participi gratuit la testare pentru obținerea acestuia dacă nu ai deja unul.

Atestatul emis de Departamentul Limbi moderne al FILS va putea fi folosit numai în cadrul programului ERASMUS+ din UPB.

INFORMAŢII PRIVIND OBŢINEREA ATESTATULUI LINGVISTIC

Testul se adresează studenților care nu dețin nici un fel de atestat de limbă de circulație internațională și va fi folosit numai pentru atestarea cunoștințelor lingvistice necesare procesului de aplicație E+ din cadrul UPB  Pentru detalii contactați profesorul responsabil de programul ERASMUS+ din facultate!

Erasmus Open Doors (EOD) este un eveniment dedicat studenţilor interesaţi să afle informaţii despre mobilităţile ERASMUS+ din mediul universitar. Evenimentul se desfăşoară anual de mai bine de 4 ani în UPB, acesta aduce în prim plan experienţa studenţilor beneficiari de mobilităţi ERASMUS+ şi informaţii generale de aplicare.

Erasmus Open Doors este organizat, anual la începutul lunii Martie în colaborare cu ESN (ERASMUS STUDENT NETWORK) Poli.

Studenţii au oportunitatea să întâlnească studenții cu experienţă ERASMUS, atât de studiu cât şi de practică! Plus posibilitatea de a expune propriile întrebări despre ce înseamnă ERASMUS+ în UPB (De ce să pleci în mobilitate Erasmus+, Cum poți primi grantul Erasmus+, Când poți aplica).