In vederea obtinerii grantului pentru mobilitatea de plasament trebuie urmariti pasii:

PRIMUL PAS

• Alegerea instituției gazdă unde se va merge în practică;

• Selecția de către facultate;

• Obţinerea invitaţiei din partea institutiei gazdă;

• Semnarea acordului de cooperare între UPB şi instituţia gazdă.

AL DOILEA PAS

Prezentarea la Biroul ERASMUS al UPB, cu 2 luni înainte de data plecării, cu următoarele documente:

• Situaţia şcolară pentru toţi anii de studiu efectuaţi;

Curriculum Vitae (format Europass într-o limbă străină);

• Scrisoare de motivaţie adresată coordonatorului instituţional al UPB – prof.dr.ing. Mircea EREMIA (întro limbă străină);

Confirmarea decanului cuprinzând recunoaşterea ulterioară a perioadei de stagiu şi a rezultatelor obţinute (semnat de student, avizat de decan şi stampila decanatului);

• Un document care să ateste cunoaşterea limbii ţării respective sau a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana);

Learning Agreement for traineeships – completat şi în formă tipărită (semnătura decan şi stampilă; semnătura de la partenerii străini); vă rugăm să citiţi şi ghidul;

• Un folder (file protectoare A4).

AL TREILEA PAS

Studentul se prezintă la Biroul ERASMUS-UPB cu cererea pentru aprobarea deplasării şi a sprijinului financiar, avizată de profesorul care l-a selectat.

În urma depunerii cererii, Biroul ERASMUS-UPB va elibera Contractul, în două exemplare. Pentru completarea corectă a datelor din contract vă rugăm să aveţi copie după B.I. sau C.I. personal, respectiv al părintelui girant.

ATENTIE! În absenţa acestui Contract, completat corespunzător, nu veţi putea ridica grantul Erasmus.

AL PATRULEA PAS

Prezentarea la biroul Erasmus cu următoarele acte:

• O copie bilet de transport;

• Două copii ale contractului de deschidere a contului în euro la BCR.

IMPORTANT: TOATE ACESTE ACTE TREBUIE DEPUSE LA BIROUL ERASMUS AL UPB CU CEL PUTIN 30 ZILE LUCRATOARE ÎNAINTE DE DATA PLECARII DE PE BILET.