UPB - cercetare la nivel inalt

Timp de peste un secol de cercetare, Universitatea noastra a creat un impact major asupra orasului, regiunii si lumii. Cercetarea noastra timpurie a avut un impact de durata asupra vietii, culturii, industriei si societatii: cercetarea noastra actuala continua sa creez solutii inovatoare, fundamentate si durabile pentru unele dintre cele mai mari probleme ale lumii.

Platforme de Cercetare

View more

Ramuri de știinţă

View more

Povești de succes

View more

Oportunități de finanțare

View more

Suport pentru proiecte

View more

Parteneri și colaboratori

View more

Instrumente pentru găsirea de parteneri

Sunt disponibile mai multe platforme ce oferă instrumente de căutare online pentru a facilita crearea de rețele și colaborare între universități, organizații de cercetare, industrie și IMM-uri din Europa și din întreaga lume. Printre acestea se numără:

Domeniul ICT: Reţeaua Ideal-Ist (http://www.ideal-ist.eu/)

Domeniul Nanotehnologii: Reţeaua NMPTeAM (https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php)

Domeniul Energie: Reţeaua C-Energy+ (http://www.c-energyplus.eu/)

Domeniul Sănătate: Reţeaua FitforHealth (http://www.fitforhealth.eu/)

Domeniul Securitate: Reţeaua S2eren (http://www.seren-project.eu/index.php/partner-search-support)

Domeniul Infrastructuri: Reţeaua EroRis-Net+ (http://www.euroris-net.eu/)

Domeniul Mobilitate: Reţeaua PeopleNetwork+ (http://www.peoplenetworkplus.eu/)

Domeniul Ştiinţe Socio-Economice şi Umaniste: Reţeaua Net4society (http://www.net4society.eu/).

Pentru domeniul Transport, Proiectul FP7 ETNA Plus (Alianţa Punctelor Naţionale de Contact din domeniul Transport) continuă implementarea unui instrument gratuit de căutare de parteneri, disponibil la adresa: http://www.transport-ncps.net/services/partner-search/horizon-2020.html.

Mai multe informaţii referitoare la proiect se găsesc pe pagina web http://www.transport-ncps.net/.

De asemenea, Reţeaua Entreprise Europe (Enterprise Europe Network – EEN) publică un număr mare de profile de companii și organizații internaționale de cercetare-dezvoltare în sprijinul identificării de parteneri pentru afaceri bilaterale, inovare și cooperare tehnologică. Informaţii despre reţea şi despre oportunităţile oferite de aceasta pot fi găsite la adresa: http://een.ec.europa.eu/.

Identificarea partenerilor prin reţeaua NCP

Este posibilă identificarea celor mai potriviţi parteneri prin reţeaua NCP (National Contact Points) din ţările membre şi asociate ale Uniunii Europene. Doritorii au posibilitatea să adreseze un mesaj la adresa orizont2020@ancs.ro. În mesaj se vor specifica titlul temei şi programul corespunzător, maxim 10 rânduri legate de oferta de cercetare, maxim 3 lucrări sau proiecte internaţionale anterioare şi datele de contact. Toate materialele se transmit în limba engleză. Mai multe informaţii la adresa: http://www.research.edu.ro/ro/articol/3338/programe-interna-ionale-orizont-2020-ave-i-nevoie-de-parteneri-pentru-orizont-2020.

Oferte de parteneriat

Pe pagina intranet a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (http://intranet.pub.ro/index.php?page=52) puteţi găsi o serie de propuneri de parteneriat care vizează în principal participarea la programul european Orizont 2020, dar şi la alte competiţii internaţionale.

În perspectiva anului 2020, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti îşi propune să devină o universitate de top în Sud-Estul Europei în cercetarea ştiințifică şi totodată un pol de competență, cunoaştere şi competitivitate.

Principalele obiective şi acţiuni în acest scop au în vedere câştigarea unei reputații internaționale în domeniul cercetării, identificarea şi dezvoltarea unor direcții de cercetare care pot aduce un avantaj competitiv universității, precum şi generarea de idei inovatoare şi producerea cunoaşterii ştiințifice fundamentale şi aplicate în abundență.

Pentru atingerea acestor obiective a fost dezvoltată o strategie axată pe 11 direcţii de acţiune:

1) aglutinarea activităților ştiințifice din domeniile caracteristice universității într-o entitate cu potențial de rezultate teoretice şi aplicative de nivel înalt – Institutul de Cercetări “Politehnica”,  în paralel cu menţinerea şi întărirea autonomiei centrelor de cercetare cu rezultate notabile în activitate;

2) stimularea competiţiei interne din universitate;

3) premierea rezultatelor ştiinţifice remarcabile;

4) dezvoltarea performanțelor cercetării prin ridicarea standardelor ştiințifice în şcolile doctorale de la nivelul fiecărei facultăți;

5) stimularea constituirii de grupuri de cercetare pe domenii interdisciplinare;

6) atragerea în grupurile de cercetare din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a studenților de top;

7) internaționalizarea activității de cercetare ştiințifică;

8) alcătuirea unei baze de date performante privind producția ştiințifică a Universității POLITEHNICA din Bucureşti;

9) stabilirea temelor de cercetare prioritare Orizont 2020 ca obiective strategice pentru activitatea de producție ştiințifică a universității;

10) dezvoltarea activității de cercetare ştiințifică şi inovare, în vederea valorificării prin transfer tehnologic, în domenii vizate de strategia Orizont 2020 ca fiind prioritare pentru dezvoltarea capacităților industriale;

11) susţinerea şi promovarea activităților de cercetare care au în vedere produse şi servicii inovatoare, care oferă oportunități de afaceri şi îmbunătățesc viața oamenilor, inclusiv prin crearea de firme spin-off / start-up.