GNaC ARUT 2018

10 Septembrie 2018


Se prelungeste termenul de evaluare a proiectelor eligibile pana pe data de 1 Octombrie 2018


9 August 2018

Lista proiectelor eligibile depuse la UPB in cadrul competitiei nationale GNaC ARUT 2018:
Lista proiecte eligibile UPB

2 August 2018

Lista proiectelor depuse la UPB in cadrul competitiei nationale GNaC ARUT 2018:
Lista proiecte UPB


25 Iulie 2018

Se actualizeaza calendarul competitiei GNAC ARUT 2018 conform calendarului de mai jos:
Lansarea documentației competiției 15 Mai 2018
Perioada de consultare a documentelor competiției 15 Mai 2018 - 22 Mai 2018
Publicarea documentației competiției după consultare 24 Mai 2018
Intervalul de depunere a propunerilor de proiecte 24 Mai - 1 August 2018
Publicarea listei cu propunerile de proiecte depuse 2 August 2018
Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea 8 August 2018
Termen limită de primire a contestațiilor 10 August 2018
Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea 14 August 2018
Procesul de evaluare a proiectelor eligibile 14 August – 10 Septembrie 2018
Publicarea rezultatelor evaluării 12 Septembrie 2018
Termen final de primire a contestațiilor 17 Septembrie 2018
Publicarea rezultatelor finale și a listei cu proiectele selectate pentru finanțare 25 Septembrie 2018
Încheierea contractelor de finanțare și începerea derulării proiectelor admise la finanțare După data afișării listelor finale     cu proiectele propuse pentru finanțare, estimăm intervalul de contractare 25 Septembrie - 1 Octombrie și data începerii derulării proiectelor 1 Octombrie 2018.


18 Iunie 2018

Se prelungește termenul de depunere a aplicațiilor la competiția de granturi naționale pentru cercetare a Universităților din Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT) GNaC_2018 până pe 1 August 2018.


24 Mai 2018

Se deschide platforma electronică Easy Chair pentru depunerea aplicațiilor la competiția de granturi naționale GNaC_2018 ARUT. Competiția se desfășoară utilizând:

Vă invităm să consultați
Dacă întâmpinați probleme la depunerea aplicației utilizând această platformă electronică le puteți transmite la adresa gnac2018@easychair.org și veti primi raspunsul în timp real.
15 Mai 2018
Se lansează competiția comună de granturi interne a Universităților din Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT).
 • fonduri totale 170.000 EUR

P1 - Dezvoltarea sistemului national de CD

Obiectivele programului:

 • dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii și a instituțiilor de profil;
 • creșterea eficienței utilizării resurselor în organizațiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a calității și relevanței activităților CDI;
 • creșterea atractivității sistemului și deschiderea organizațiilor de cercetare către comunitatea internațională;
 • modernizarea administrației publice din sectorul cercetării.
read more

P2 - Cresterea competitivitatii economiei românesti prin CDI

Obiectivele programului:

 • stimularea progresului intreprinderilor pe lanțurile de valoare și a parteneriatelor cu universitățile publice, prin maximizarea valorii adăugate din producția de bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii) bazate pe cercetare științifică (proprie sau externalizată);
 • creșterea capacității intreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultimă generație și de a adapta aceste tehnologii la nevoile piețelor-țintă;
 • crearea unui mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat, prin instrumente de antrenare a antreprenoriatului, de sprijin pentru comercializarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare și de constituire a parteneriatelor dintre operatorii economici, organizațiile de cercetare și diseminare a cunoștințelor, și, eventual, autoritățile publice locale;
 • susținerea proceselor de specializare inteligentă, prin concentrarea resurselor în sectoare cu relevanță economică și cu potențial de cercetare demonstrat, prin parteneriate public-public și public-privat - care să conducă la concentrare, eficiență și eficacitate și la deblocarea potențialului identificat;
 • dezvoltarea activităților CDI în domenii de interes social general, pentru a mări capacitatea sectorului public de cercetare de a raspunde provocărilor globale care afectează economia României.
read more

P3 - Cooperare europeana si internationala

Obiectivele programului:

 • creșterea competitivității internaționale a cercetării românești în atragerea finanțării externe pentru cercetare;
 • consolidarea sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare prin intensificarea cooperării științifice internaționale;
 • participarea României la Programul Cadru de cercetare și inovare al UE - Orizont 2020, la Inițiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP), la alte inițiative, programe, organizații și convenții europene și internaționale bi-și multilaterale;
 • reprezentarea României în organizații și programe pan-europene și internaționale de cercetare;
 • creșterea vizibilității României în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.
read more

P4 - Cercetare fundamentala si de frontiera

P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD

Obiectivele programului:

 • dezvoltarea cercetării fundamentale în domeniile în care România și-a stabilit priorități naționale prin SNCDI 2020;
 • creșterea performanțelor calitative și îmbunătățirea vizibilității internaționale a rezultatelor științifice în domeniile în care România are potențial de cercetare și în care au fost obținute rezultate comparabile cu cele ale țărilor UE - creșterea contribuției României la dezvoltarea Spațiului European al Cercetării (ERA);
 • dezvoltarea domeniilor în curs de apariție în care România are interes să desfășoare activități de cercetare științifică de frontieră, cu contribuții la dezvoltarea tehnică și tehnologică și la îmbunătățirea calității vieții;
 • adoptarea standardelor internaționale de evaluare pentru proiectele de cercetare fundamentală.
read more

EEA & Norway Grants

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) a fost desemnată Operator de Program (PO) pentru Programul Cercetare, din cadrul:

 • EEA Financial Mechanism 2014-2021, încheiat între Statele Donatoare Norvegia, Islanda şi Liechtenstein şi Guvernul României
 • Norwegian Financial Mechanism 2014 -2021 încheiat între Norvegia şi Guvernul României.
Cele două mecanisme financiare contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale între Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi România, prin intensificarea cooperării în sectoarele prioritare identificate. read more
Developer
Nume Prenume

Suport pentru depunere si implementare proiecte

Universitatea Politehnica acordă asistență cercetătorilor din universitate care doresc să pregătească o propunere de proiect de cercetare prin personalul specializat al Direcției pentru Managementul Activității de Cercetare Științifică (DMACS), Rectorat R-403 (+număr telefon si adresa email).

Cercetătorii din Universitatea Politehnica care au câștigat deja o propunere de proiect de cercetare ce este sau urmează a fi implementată se pot adresa pentru sprijin în gestionarea proiectului la DMACS, Rectorat R-403 (+număr telefon si adresa email).

Programe PNCDI III coordonate de UEFISCDI
In octombrie 2014 a fost aprobata, prin Hotararea Guvernului nr. 929, Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014 - 2020.

Principalul instrument de implementare al strategiei este Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III)

Dezvoltarea sistemului national de CD

Obiectivele programului:

dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a institutiilor de profil;
cresterea eficientei utilizarii resurselor in organizatiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare si evaluare a calitatii si relevantei activitatilor CDI;
cresterea atractivitatii sistemului si deschiderea organizatiilor de cercetare catre comunitatea internationala;
modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii.
Cresterea competitivitatii economiei prin cercetare, dezvoltare si inovare
Obiectivele programului:

stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a parteneriatelor cu universitatile publice, prin maximizarea valorii adaugate din productia de bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii) bazate pe cercetare stiintifica (proprie sau externalizata);

cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de ultima generatie si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-tinta;

crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat, prin instrumente de antrenare a antreprenoriatului, de sprijin pentru comercializarea rezultatelor de cercetare- dezvoltare si de constituire a parteneriatelor dintre operatorii economici, organizatiile de cercetare si diseminare a cunostintelor, si, eventual, autoritatile publice locale;

sustinerea proceselor de specializare inteligenta, prin concentrarea resurselor in sectoare cu relevanta economica si cu potential de cercetare demonstrat, prin parteneriate public- public si public-privat - care sa conduca la concentrare, eficienta si eficacitate si la deblocarea potentialului identificat;

dezvoltarea activitatilor CDI in domenii de interes social general, pentru a mari capacitatea sectorului public de cercetare de a raspunde provocarilor globale care afecteaza economia Romaniei.