Proiecte mobilităţi Romania – Franta

Scop:

Consolidarea cooperării ştiinţifice între România şi țările partenere prin finanțarea bilaterală/multilaterală a mobilității cercetătorilor din aceste țări.

 

Informații utile:

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 7 februarie 2019.
Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.

Apeluri transnaționale deschise

Apel comun între 3 ERA-NET-uri:

 • FACCE ERA-GAS (Monitoring and Mitigation of Greenhouse Gases from Agriculture and Silviculture)
 • ERA-NET SusAn (Sustainable Animal Production Systems)
 • ICT-AGRI 2 (Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture)

Obiectivul general al apelului comun din 2018 este acela de a contribui la dezvoltarea de noi tehnologii, soluții și sisteme de reducere a intensității EGS (emisiilor de gaz de sera) a sistemelor de producție animală (cu excepția animalelor de acvacultură sau de blană) în Europa și în afara acesteia. Această inițiativă de finanțare necesită o cercetare aplicată. Impactul potențial al proiectelor ar trebui să fie relevant pentru reducerea EGS în următori i 5-10 ani.

Online submission platform – http://www.ict-agri.eu/

Calendarul apelului de proiecte urmează procedura cu un singur pas de depunere a ofertelor de proiecte:

 

8 octombrie 2018 – deschiderea apelului

3 decembrie 2018, 14:00 CET – data limită de încărcare a aplicațiilor

NEW DEADLINE ! 31 ianuarie 2019, 14:00 CET

10 mai 2019 – verificarea eligibilității și recenzia panelului de evaluare internațional

29 mai 2019 – decizia de selecție a proiectelor ce urmează la finațare

14 iunie 2019 – comunicarea rezultatelor evaluării și recomandarea de finanțare coordonatorilor de proiecte

1 oct 2019 – data estimativă de începere a proiectelor

Apelul pentru propuneri de proiecte EuroNanoMed III este direcționat către proiecte transnaționale de cercetare și dezvoltare, care să combine abordări inovatoare în domeniul nanomedicinei şi de asemenea să încurajeze și să permită colaborarea transnațională dintre sectorul public și cel privat.

Anunț apel: http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/
Site proiect: http://www.euronanomed.net/
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 31 ianuarie 2019, ora 17:00 (CET).
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este 01 iulie 2019, ora 17:00 (CET).

Obiectivele generale ale apelului ERA PerMed sunt:

 • sprijinirea proiectelor de cercetare translațională în domeniul medicinii personalizate;
 • să încurajeze și să permită interdisciplinaritatea, prin combinarea cercetării preclinice și/sau clinice cu componente computaționale;
 • să încurajeze colaborarea între mediul academic (echipe de cercetare din universități, instituții de învățământ superior, instituții publice care desfășoară activități de cercetare), cercetare clinică/publică în domeniul sănătății (echipe de cercetare din spitale/instituții de sănătate publică, instituții medicale și alte organizații de asistență medicală) IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii).

Propunerile trebuie să fie interdisciplinare și să demonstreze clar impactul potențial al Medicinei Personalizate, precum și valoarea adăugată a colaborării transnaționale. Fiecare propunere de proiect trebuie să abordeze cel puțin un modul din domeniul de cercetare 3 și cel puțin un modul din domeniul de cercetare 1 sau 2:

 

Domeniul de cercetare 1: „Translația de la cercetarea de bază la cea clinică și dincolo”, cu următoarele module:

 • Modulul 1A: Cercetarea preclinică
 • Modulul 1B: Cercetarea clinică.

Domeniul de cercetare 2: „Integrarea Big Data și soluții ICT”, cu următoarele module:

 • Modulul 2A: Tehnologia generatoare de date și TIC
 • Modulul 2B: Date și TIC – către aplicarea în domeniul asistenței medicale.

Domeniul de cercetare 3: „Cercetarea în sprijinul implementării responsabile în sănătate”, cu următoarele module:

 • Modulul 3A: Imbunatatirea sistemului de sanatate
 • Modulul 3B: Aspecte etice, legale si sociale.

Integrarea și combinarea coerentă a diferitelor domenii și module de cercetare în propunerile vor face parte din procesul de evaluare.

Link apel: http://www.erapermed.eu/joint-calls
Link proiect: http://www.erapermed.eu/

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici.

Link ICPerMed platforma identificare parteneri: https://partnering.pt-dlr.de/ICPerMed.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor este martie 2019.
Termenul limită pentru depunerea propunerilor finale este 17 iunie 2019.

Colaborări care explorează ştiinţa multidisciplinară avansată şi/sau de inginerie de ultimă oră cu potențial de iniţiere/promovare de noi linii de tehnologii cuantice și de susținere a Europei în topul viitorului acestor arii tehnologice.

Anunț: https://www.quantera.eu/news/78-quantera-call-2019-announcement
Site proiect: http://quantera.eu/
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Instrument identificare parteneri: https://ncn.gov.pl/partners/quantera2/

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 18 februarie 2019, ora 17:00 (CET).

Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este 18 februarie 2019, ora 17:00 (CET).

În fiecare an, CHIST-ERA lansează o cerere de propuneri de proiecte de cercetare în două noi teme de importanță științifică emergentă. Apelul din acest an se referă la următoarele subiecte:

 1. Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI);
 2. Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN).

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Link proiect CHIST-ERA: http://www.chistera.eu

Termenul limita pentru depunerea pre-propunerilor este: 15 ianuarie 2019, ora 17:00 (CET).

Calendarul apelului este afișat la link-ul http://www.chistera.eu

Proiectul Blue Bioeconomy (BlueBio) își propune să obțină o bio-economie durabilă și competitivă în Europa. Scopul este acela de a genera cunoștințe pentru lanțurile valorice în domeniul bio-economiei și de a îmbunătăți transferul produselor și al serviciilor bazate pe biologie, de la cercetare, inovare și demonstrații, până la producție. Proiectul va contribui la realizarea de produse și servicii biologice sigure, nutritive și valoroase, aplicând în același timp principiul alimentar.

 

În cadrul proiectului BlueBio se vor lansa apeluri de proiecte în domeniul utilizării și creşterii valorii adăugate a biomasei acvatice în lanțurile de valori integrate, de la producția primară la prelucrare, generând produse și servicii inovatoare în cadrul bio-economiei. Biomasa acvatică poate fi capturată, recoltată sau produsă în ape marine sau dulci, sau pe uscat. Utilizarea ca resursă alternativă a deșeurilor provenite din producție va fi sporită pentru a promova conceptul de economie circulară. Consecințele noilor metode sau produse vor fi luate în considerare dintr-o perspectivă mai largă a lanțului valoric.

 

Site proiect:www.bluebio.eu

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Lansare apel : 17 decembrie 2018
Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este: 15 martie 2019
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este : 17 septembrie 2019

Proiectul MarTERA urmărește  aprofundarea, extinderea și consolidarea cooperării transnaționale stabilite pe baza experiențelor dobândite și a structurilor de cooperare existente ale proiectelor ERA-NET anterioare, în domeniul tehnologiilor maritime (MARTEC I și II). Pe baza cooperării dintre MARTEC și JPI Oceans, pentru proiectele transnaționale va fi disponibilă o gamă mai largă de subiecte și cu o finanțare mai mare.

 

Sectoarele cu un potențial ridicat din „economie albastră” sustenabilă, cum ar fi transportul pe apă, construcția navală și reparația navelor, activitățile offshore și submarine, monitorizarea și observarea, pot sprijini creșterea durabilă a sectoarelor marin și maritim în ansamblul lor și pot utiliza potențialul oceanelor europene, mărilor și coastelor pentru locuri de muncă, pentru crearea de valoare adăugată și durabilitate. Progresele tehnologice sunt importante pentru îmbunătățirea guvernanței oceanelor care reprezintă o piață importantă pentru industriile maritime, reamintind că țările europene cheltuiesc anual aproximativ 1 miliard de euro pentru achiziționarea și funcționarea infrastructurii pentru monitorizarea mărilor și oceanelor.

 

Cercetarea, dezvoltarea și inovarea (CDI) concentrate și orientate pe priorităților comune în domeniul cercetării vor stimula tehnologiile maritime și maritime în Europa. În această rețea de rețele extrem de competitive, colaborarea transnațională și inițiativele comune reprezintă cheia succesului. Obiectivul principal al proiectului MarTERA este de a aborda o serie de provocări actuale care pot fi identificate după cum urmează:

 

 • Cercetarea națională și europeană în mai multe sectoare marine și maritime este deseori insuficient coordonată. Sinergiile pentru punerea în aplicare a obiectivelor comune ar putea fi realizate numai printr-o mai bună coordonare și armonizare a programelor de finanțare; Deși proiectele de colaborare finanțate de CE sunt adesea destul de mari și de complexe pentru a atrage participarea în special a IMM-urilor, sistemele naționale de finanțare oferă oportunități limitate de a colabora cu parteneri străini, în special dacă finanțarea transfrontalieră nu este posibilă;
  • Participarea la proiecte transnaționale oferă avantaje prin utilizarea finanțării naționale pentru a aborda proiecte complexe ce nu pot fi realizate doar de o singură națiune;
  • Proiectele transnaționale oferă o șansă mai mare ca inovarea să intre pe noi piețe;
  • Perspectiva transversală în dezvoltarea tehnologică poate duce la inovații de care pot beneficia mai multe sectoare, crescând astfel impactul proiectelor transnaționale finanțate.
  • Cooperarea actorilor din industrie și din cercetare dincolo de frontiere va consolida poziția economică a Europei care sprijină economia „economie albastră”.
  • Prin cooperare transnațională este posibila crearea unei mase critice in cercetare, și concentrarea excelenței legate de descoperirile precompetitive, care pot aduce beneficii industriei maritime și maritime în general, făcâdu-le mai competitive pe termen lung și , menținând astfel avantajul competitiv al Europei.

https://www.martera.eu/joint-calls

Criteriile de eligibilitate naţionale sunt disponibile aici.
Aplicanţii sunt rugaţi să consulte pachetul de informaţii pentru proiecte tip ERA-NET Cofund aici.

Termenul de trimitere a pre-propunerii de proiect este: 29.03.2019, 17:00 CET.
Termenul de trimitere a propunerii finale este: 06.09.2019, 17:00 CET.

Apelul internațional de proiecte FLAG-ERA (JTC) 2019 sprijină proiectele de cercetare în sinergie cu cele două inițiative emblematice ( FET Flagships), “Graphene” și „Human Brain Project”. Scopul acestui apel este de a extinde aria acestor inițiative în rândul cercetărilor, care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestora în domeniile selectate. Este de așteptat ca proiectele selectate să fie integrate în Proiectele de parteneriat (Partnering Projects ) din Graphene și HBP.

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2019/call-announcement/

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 19 februarie 2019, ora 17:00 (CET).

Apeluri transnaționale în pregătire

Se va lansa apelul transnațional, în cadrul proiectului NEURON ERA-NET Cofund, pentru cercetarea europeană comună privind întreținerea, îmbunătățirea și refacerea sănătății umane care sunt de o importanță fundamentală și prioritară la nivel mondial.

Preanunţ: https://www.neuron-eranet.eu/en/861.php

Site proiect: http://www.neuron-eranet.eu/index.php
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Lansare apel 9 ianuarie 2019.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 11 martie 2019 ora 14:00 (CET).

Apelul pentru propuneri de proiecte MANUNET III 2019 este direcționat către proiecte transnaționale de cercetare și dezvoltare orientate spre procese de fabricație cu aplicații și risc ridicat.

Propunerile de proiecte trebuie să demonstreze:

 • Orientarea către piață;
 • Participarea activă a întreprinderilor;
 • Aplicarea și utilizarea practică a tehnolgiilor de fabricație;
 • Expertiza partenerilor din propuneri în domeniile de competență declarate;
 • Valoarea adaugată prin cooperare transnațională;
 • Scara de impact și poziționare în piață a solicitanților;
 • Gradul ridicat de inovare și risc științific și tehnic.

Anunț: https://submission.manunet.net/preproposal

Site proiect: http://manunet.net/

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 21 Martie 2019, ora 12:00 (CET).
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este 11 Iulie 2019, ora 12:00 (CET).