1 Noiembrie 2018

Hotararea CA privind suplimentarea finantarii a 4 proiecte GNaC ARUT 2018.

10 Octombrie 2018

Lista finală cu proiectele selectate pentru finantare
Contractarea proiectelor selectate pentru finațare se va face pe 15 octombrie 2018.

02 Octombrie 2018

Rezultatele evaluării științifice GNaC 2018 ARUT
Listele cu punctajele obținute pe domenii de specializare științifica s-au întocmit în conformitate cu cele precizate la Anexa 3 din Pachetul de Informații GNaC 2018 ARUT.
Contestațiile se primesc până pe 07.10.2018 ora 24:00.
În conformitate cu cele precizate la Punctul 12, subpct. e) din Pachetul de Informații GNaC 2018 ARUT: Se pot depune contestații de către directorii de proiect în termen de 5 zile lucrătoare după data publicării rezultatelor evaluării. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care aplicantul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect comentariile la punctajele asociate criteriilor de evaluare. Contestațiile se pot transmite prin e-mail la adresa de email dana.gheorghe@upb.ro pentru Universitatea Politehnică București.
Publicarea rezultatelor finale (proiectele selectate pentru finanțare) se face după rezolvarea tuturor contestațiilor pe data de 10 Octombrie 2018.


10 Septembrie 2018

Se prelungeste termenul de evaluare a proiectelor eligibile pana pe data de 1 Octombrie 2018


9 August 2018

Lista proiectelor eligibile depuse la UPB in cadrul competitiei nationale GNaC ARUT 2018:
Lista proiecte eligibile UPB

2 August 2018

Lista proiectelor depuse la UPB in cadrul competitiei nationale GNaC ARUT 2018:
Lista proiecte UPB


25 Iulie 2018

Se actualizeaza calendarul competitiei GNAC ARUT 2018 conform calendarului de mai jos:
Lansarea documentației competiției 15 Mai 2018
Perioada de consultare a documentelor competiției 15 Mai 2018 - 22 Mai 2018
Publicarea documentației competiției după consultare 24 Mai 2018
Intervalul de depunere a propunerilor de proiecte 24 Mai - 1 August 2018
Publicarea listei cu propunerile de proiecte depuse 2 August 2018
Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea 8 August 2018
Termen limită de primire a contestațiilor 10 August 2018
Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea 14 August 2018
Procesul de evaluare a proiectelor eligibile 14 August – 10 Septembrie 2018
Publicarea rezultatelor evaluării 12 Septembrie 2018
Termen final de primire a contestațiilor 17 Septembrie 2018
Publicarea rezultatelor finale și a listei cu proiectele selectate pentru finanțare 25 Septembrie 2018
Încheierea contractelor de finanțare și începerea derulării proiectelor admise la finanțare După data afișării listelor finale     cu proiectele propuse pentru finanțare, estimăm intervalul de contractare 25 Septembrie - 1 Octombrie și data începerii derulării proiectelor 1 Octombrie 2018.


18 Iunie 2018

Se prelungește termenul de depunere a aplicațiilor la competiția de granturi naționale pentru cercetare a Universităților din Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT) GNaC_2018 până pe 1 August 2018.


24 Mai 2018

Se deschide platforma electronică Easy Chair pentru depunerea aplicațiilor la competiția de granturi naționale GNaC_2018 ARUT. Competiția se desfășoară utilizând:

Vă invităm să consultați
Dacă întâmpinați probleme la depunerea aplicației utilizând această platformă electronică le puteți transmite la adresa gnac2018@easychair.org și veti primi raspunsul în timp real.
15 Mai 2018
Se lansează competiția comună de granturi interne a Universităților din Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT).
  • fonduri totale 170.000 EUR
Cercetator
Sanda Maiduc Osiceanu

Suport pentru depunere si implementare proiecte

Email: sanda.osiceanu@gmail.com