Pentru sprijin în vederea scrierii și implementării proiectelor finanțate din fonduri structurale, vă rugăm să vă adresați Direcției Fonduri Europene.

E-mail: fondurieuropene@upb.ro,

Serviciul Monitorizare – Raportare Proiecte

Tel: +4021-402.9387

Cladire Rectorat, Etaj IV, Camera 421

Serviciul Dezvoltare – Contractare Proiecte

Tel. +4021-402.9256,

Clădire Rectorat, Etaj IV, Camera 420