POC
Program Operațional Competitivitate
POCU
Program Operațional Capital Uman
POR
Program Operațional Regional
PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala
Cercetator
Sanda Maiduc Osiceanu

Suport pentru depunere si implementare proiecte

Email: sanda.osiceanu@gmail.com

Pentru sprijin pentru proiecte CDI finanțate din fonduri structurale, va rugam sa va adresați Direcției Fonduri Structurale, Rectorat R-420 (+număr telefon si adresa email)