INSTUCTIUNI DE LUCRU privind aplicarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor,provenind din activități de cercetare-dezvoltare și inovare.

ANEXA 2 – DECLARATIE/CERTIFICARE A DIRECTORULUI/RESPONSABILULUI DE CONTRACT/PROIECT

ANEXA 1 – Fisa proiectului/contractului de cercetare-dezvoltare si inovare