FACULTATECENTRE DE CERCETARE
FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA
Centrul de metrologie si ingineria masurarii
Centrul de inginerie bio-medicala
Centrul de inginerie electrica asistata de calculator
Centrul de cercetare stiintifica in domeniul aparatelor si echipamentelor electrice
Echipamente de conversie electromecanica a energiei
Magnetism tehnic si aplicat - centru de excelenta CNCSIS

FACULTATEA ENERGETICACentrul de cercetari energetice si protectia mediului
Centrul national interuniversitar pentru ingineria tensiunilor inalte si compatibilitate electromagnetica
Centrul de educatie permanenta si consultanta in domeniile ingineriei si managementului
FACULTATEA ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI INGINERIA INFORMATIEICentrul de electronica tehnologica si tehnici de interconectare
Experimentarea pe calculator a proceselor, dispozitivelor si sistemelor integrate microelectronice
Centrul de cercetari pentru optoelectronica
Centrul de cercetare pentru comunicatii si prelucrari de semnal
Centrul de cercetare pentru sisteme, retele si software in telecomunicatii
Centrul de cercetare pentru informatica spatiala
Laboratorul de analiza si prelucrarea imaginilor
FACULTATEA AUTOMATICA SI CALCULATOARE Centrul pentru automatica, conducerea proceselor si calculatoare
Centrul de cercetare si instruire in robotica, informatica industriala si ingineria materialelor
Centrul national de tehnologia informatiei
Centrul de control inteligent si bioinginerie
FACULTATEA INGINERIE MECANICA SI MECATRONICACentrul de cercetare dezvoltare pentru mecatronica
Centrul de excelenta in inginerie mecanica si tribologie
Centrul de cercetari termice
FACULTATEA INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICECentrul de cercetare consulting si asistenta tehnica in ingineria materialelor si sudare
Centrul de tehnologii avansate
Centrul de pregatire in managementul si ingineria intreprinderilor virtuale
Centrul national de cercetare a performantelor sistemelor tehnologice
Centrul de cercetari de mecanica aplicata
International Centre of Integrative Projects
Centrul de cercetare, inovare si transfer tehnologic pentru robotica, fabricatie digitala, logistica industriala si inginerie medicala
Centrul de cercetare stiintifica pentru material noi, tehnologii de prelucrare, formare si certificare personal
FACULTATEA INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICECentrul de cercetare dezvoltare "Sisteme Biotehnice"
Centrul de cercetari in mecanica sistemelor
FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPATIALACentrul de cercetari pe aeronautica si spatiu
FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELORCentrul de cercetare si expertizare materiale speciale
Centrul de cercetari si expertizari ecometalurgice
Centrul de biomateriale
FACULTATEA DE TRANSPORTURICentrul de cercetare, proiectare, service si consulting in domeniul transporturilor auto
Centrul de cercetare, proiectare, executie, service si consulting in domeniul telecomenzilor si electronicii in transporturi
Centrul de cercetare, proiectare si consulting in transporturi
Scientific Research and Continuous Training Center for Sustainable Automotive Technologies
Centrul de Cercetare in Ingineria Vehiculelor Feroviare
FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELORLaboratorul de electrochimie asistata pe calculator
Centru de transfer tehnologic pentru industriile de proces
Centrul de Cercetari pentru Protectia Mediului si Tehnologii Ecologice
Centrul National de Micro si Nano Materiale
FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINECentrul pentru Stiinta Suprafetelor si Nanotehnologie
Centrul de Transfer Tehnologic si Managerial
FACULTATEA STIINTE APLICATECentrul de cercetare stiintifica in fizica aplicata
Centrul de microscopie, microanaliza si procesarea informatiei
Centrul universitar de inginerie optica si fotonica