FACULTATECENTRE DE CERCETARE
FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA
Centrul de metrologie si ingineria masurarii

Centrul de inginerie bio-medicala

Centrul de inginerie electrica asistata de calculator

Centrul de cercetare stiintifica in domeniul aparatelor si echipamentelor electrice

Echipamente de conversie electromecanica a energiei

Magnetism tehnic si aplicat - centru de excelenta CNCSIS

FACULTATEA ENERGETICACentrul de cercetari energetice si protectia mediului

Centrul national interuniversitar pentru ingineria tensiunilor inalte si compatibilitate electromagnetica

Centrul de educatie permanenta si consultanta in domeniile ingineriei si managementului
FACULTATEA ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI INGINERIA INFORMATIEICentrul de electronica tehnologica si tehnici de interconectare

Experimentarea pe calculator a proceselor, dispozitivelor si sistemelor integrate microelectronice

Centrul de cercetari pentru optoelectronica

Centrul de cercetare pentru comunicatii si prelucrari de semnal

Centrul de cercetare pentru sisteme, retele si software in telecomunicatii

Centrul de cercetare pentru informatica spatiala

Laboratorul de analiza si prelucrarea imaginilor
FACULTATEA AUTOMATICA SI CALCULATOARE Centrul pentru automatica, conducerea proceselor si calculatoare

Centrul de cercetare si instruire in robotica, informatica industriala si ingineria materialelor

Centrul national de tehnologia informatiei

Centrul de control inteligent si bioinginerie

Centrul de Cercetare inComputing - Center for Research In Computing
FACULTATEA INGINERIE MECANICA SI MECATRONICACentrul de cercetare dezvoltare pentru mecatronica

Centrul de excelenta in inginerie mecanica si tribologie

Centrul de cercetari termice
FACULTATEA INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICECentrul de cercetare consulting si asistenta tehnica in ingineria materialelor si sudare

Centrul de tehnologii avansate

Centrul de pregatire in managementul si ingineria intreprinderilor virtuale

Centrul national de cercetare a performantelor sistemelor tehnologice

Centrul de cercetari de mecanica aplicata
International Centre of Integrative Projects
Centrul de cercetare, inovare si transfer tehnologic pentru robotica, fabricatie digitala, logistica industriala si inginerie medicala
Centrul de cercetare stiintifica pentru material noi, tehnologii de prelucrare, formare si certificare personal
FACULTATEA INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICECentrul de cercetare dezvoltare "Sisteme Biotehnice"

Centrul de cercetari in mecanica sistemelor
FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPATIALACentrul de cercetari pe aeronautica si spatiu
FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELORCentrul de cercetare si expertizare materiale speciale

Centrul de cercetari si expertizari ecometalurgice

Centrul de biomateriale
FACULTATEA DE TRANSPORTURICentrul de cercetare, proiectare, service si consulting in domeniul transporturilor auto

Centrul de cercetare, proiectare, executie, service si consulting in domeniul telecomenzilor si electronicii in transporturi

Centrul de cercetare, proiectare si consulting in transporturi

Scientific Research and Continuous Training Center for Sustainable Automotive Technologies

Centrul de Cercetare in Ingineria Vehiculelor Feroviare
FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICA SI BIOTEHNOLOGIILaboratorul de electrochimie asistata pe calculator

Centru de transfer tehnologic pentru industriile de proces

Centrul de Cercetari pentru Protectia Mediului si Tehnologii Ecologice

Centrul de Cercetare si instruire in tehnici inovative de matematici aplicate in inginerie
FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINECentrul pentru Stiinta Suprafetelor si Nanotehnologie

Centrul de Transfer Tehnologic si Managerial
FACULTATEA STIINTE APLICATECentrul de cercetare stiintifica in fizica aplicata

Centrul de microscopie, microanaliza si procesarea informatiei

Centrul universitar de inginerie optica si fotonica

Centrul de Cercetare și Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie “Traian Lalescu” (CiTi)