[u_heading]Rezultate deosebite obtinute in competitii interne si europene [/u_heading]

RAPORT DE IMPLEMENTARE
Al proiectului nr. CNFIS-FDI-2021-0256 / 1 Iunie 2021 cu titlul “Îmbunătățirea managementului calității actului didactic în UPB prin mecanisme inovative de transformare digital”. Proiectul FDI vizează îmbunătățirea  calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice în Universitatea POLITEHNICA din București. Obiectivele asumate și rezultatele sunt prezentate in cadrul prezentului Raport.


RAPORT DE IMPLEMENTARE
Al proiectului nr. CNFIS-FDI-2021-0294 / 1 Iunie 2021 cu titlul “Dezvoltarea unui mecanism inovativ de transformare a managementului proceselor de implementare a proiectelor CDI în UPB”. Proiectul FDI vizează dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în Universitatea POLITEHNICA din București. Obiectivele asumate și rezultatele sunt prezentate in cadrul prezentului Raport.


Lista propunerilor de proiecte depuse de colective de cercetare din cadrul UPB la competiţiile organizate în cadrul programelor internaţionale.

Rezultatele sintetice ale activităților de cercetare-dezvoltare 2017