Competiția se desfășoară utilizând:

În urma consultărilor cu potențialii aplicanți și apoi  cu membrii Cansiliului de Administrație al UPB s-au operat unele modificări în Pachetul de informații referitoare la eligibilitatea directorului de proiect, a echipei de proiect, la subdomeniile de specializare ale facultăților.

Vă invităm să consultați îndrumarul pentru depunerea aplicațiilor utilizînd platforma electronică Easy Chair. Dacă întâmpinați probleme la depunerea aplicației utilizând această platformă electronică le puteți transmite la adresa  administrator.gex@upb.ro și veti primi raspunsul în timp real. 

[kswr_animatedheading anh_delay=”0″ anh_backgroundscheme=”#dff2fe” anh_titlecolor=”#0a0a0a” anh_paddinglr=”25″ anh_paddingtb=”20″ anh_title=”Vă invităm să consultați documentele competiției:” anh_titlefont=”font-size:15px;” anh_titlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]

[kswr_animatedheading anh_delay=”0″ anh_backgroundscheme=”#dff2fe” anh_titlecolor=”#0a0a0a” anh_paddinglr=”25″ anh_paddingtb=”20″ anh_title=”Istoric derulare proiecte GEX 2017″ anh_titlefont=”font-size:15px;” anh_titlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”]

Universitatea POLITEHNICA din București organizează în data de 18.09.2017, în sala AN010, ora 10.00, deschiderea oficială a granturilor interne de cercetare UPB-GEX2017. 

Din partea universității, la această întâlnire vor participa:

Domnul Mihnea COSTOIU – Rector UPB

Domnul Tudor PRISECARU – Prorector Cercetare Științifică

Domnul Valentin NĂVRĂPESCU – Prorector Finanțare și Gestiune Resurse

Domnul Corneliu BURILEANU – Vicepreședinte Senat UPB

Doamna Dorina ADAMESCU – Director Economic

Doamna Dana GHEORGHE – Director

Doamna Sanda OSICEANU – Direcția DMACS

Domnul Cornel BÎRSAN – Director Direcția Achiziții

Câștigătorii granturilor sunt invitați să participe la întâlnirea menționată mai sus și să confirme participarea la adresa de mail: alinachesnoiu@gmail.com.

Contractele se vor semna  începând cu 8 septembrie 2017 până pe 22 septembrie 2017.

Aplicantul selectat pentru finanțare va  utiliza modelul contractului de finanțare GEX2017 și Anexele sale.

Contractorul va completa datele proprii proiectului în formatul modelului de contract și va obține  semnăturile de la Autoritatea Contractantă mai puțin a reprezentantului legal al UPB, Rectorul UPB.

Contractul completat și semnat va fi înaintat pentru înregistrare  în vederea semnării la monitorul de program (Alina Popescu, cabinet prorector cercetare cam. 322-324).

 Contract de finantare 

Lista finală cu proiectele selectate pentru finantare

Prin regula de redistribuire, aprobată în Consiliul de Administrație din 24 iulie 2016, cele 5 granturi rămase nealocate se redistribuie facultăților în ordinea punctajului obținut de primul proiect aflat sub linia de finanțare.

Subliniem că proiectele care au obținut același punctaj au fost ordonate după regula precizată în Pachetul de informații la cap. 11 , alin. f) – Rezultatele competiției, astfel:

”..La punctaje egale departajarea se realizează după sub-punctajul total obținut pentru criteriile obiective, impact, metodologie. Dacă egalitatea se menține și în acest mod departajarea se face în ordine după punctajul obținut la criteriul obiective, apoi impact, apoi metodologie.”

Lista punctaje evaluare științifică proiecte UPB-GEX 2017

Listele cu punctajele obținute pe facultăți s-au întocmit  în conformutate cu cele precizate la Cap.11,  pct.d)  din Pachetul de Informații GEX 2017.

Repartizarea numărului de granturi pe facultați  s-a realizat în conformitate cu cele precizate la Cap.1, alineatul 2, din Pachetul de Informații GEX 2017.

Contestațiile se primesc până pe 24.07.2017 ora 24:00.

În conformitate cu cele precizate la Cap. 11, pct.e) din Pachetul de Informații GEX 2017:

Se pot depune contestații de către directorii de proiect în termen de 5 zile lucrătoare  după data publicării rezultatelor evaluării. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care aplicantul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect comentariile la punctajele  asociate criteriilor de evaluare. Contestațiile se pot transmite prin e-mail la adresa administrator.gex@upb.ro.

Publicarea rezultatelor finale ( proiectele selectate pentru finanțare) se face după rezolvarea tuturor contestațiilor.

S-a finalizat analiza contestațiilor primite în urma afișării rezultatelor verificării  eligibilității la proiectele depuse la apelul GEX 2017

Lista finală cu proiectele declarate eligibile.

S-a finalizat verificarea eligibilității la proiectele depuse la apelul GEX 2017.

S-au depus 143 propuneri de proiecte. 141 propuneri de proiecte au indeplinit  criteriile de eligibilitate și au fost declarate eligibile. 2 propuneri de proiecte  nu au îndeplinit criteriile de eligibilitate și au fost declarate neeligibile.

Contestațiile se pot depune până pe 18.05.2017 pe adresa administrator.gex@upb.ro