09 martie 2024

Conform calendarului de Alegeri a Studenților Reprezentanți din Politehnica București, astăzi 09.03.2024 a avut loc analizarea contestațiilor depuse. În urma perioadei de depunere a contestațiilor, au fost depuse un număr de 6 contestații.
Membrii comisiei de contestație, au fost selectați din rândul celorlalte două grupuri de lucru care nu au fost implicate în numărarea voturilor în cadrul facultății contestatorului.
În urma rezolvării acestora, rezultatele finale sunt anexate mai jos.

REZULTATE FINALE ALEGERI STUDENTI 2024


07 martie 2024

REZULTATE ALEGERI STUDENȚEȘTI 

Termenul de depunere al eventualelor contestații este începând de astăzi, 7 martie, până mâine 8 martie 2024 la ora 21:00.

26 februarie 2024

În urma întâlnirii comisiei de validare a candidaturilor din data de 25.02.2024, aceasta a decis ca următorii studenți să fie declarați validați, respectiv invalidați în funcție de respectarea regulamentului în vigoare. Motivul invalidării este menționat în tabelul de mai jos.

PROCES VERBAL – TABEL CANDIDATTURI STUDENTI

Reprezentativitatea studenților în învățământul universitar este o componentă esențială în structurile de conducere. Studenții sunt parteneri decizionali, astfel alegerea unor reprezentanți și implicarea activă a lor în viața universității și facultății constituie un drept fundamental al acestora.

Ne adresăm comunității noastre academice și vă invităm să vă manifestați interesul și să vă înscrieți în cursa pentru funcțiile reprezentative la nivel de Consiliu și Senat al studenților!

Această invitație reprezintă o oportunitate de a vă implica activ în procesul decizional și în modelarea viitorului academic și social al instituției noastre de învățământ superior.

Pentru funcţiile Student reprezentant în Consiliul Facultății și Student reprezentant în Senatul Universității îşi poate depune candidatura orice student înmatriculat în cadrul facultăților la una dintre cele 3 forme de învățământ: licență, masterat sau doctorat. Candidații nu pot să fie limitați din motive de vârstă, medie, an de studiu, profil, regim de taxă, experienţă precedentă, etnie, naţionalitate, religie ori gen, sau oricare alt criteriu care duce la încălcarea egalităţii de şanse.

Un student poate candida doar la una dintre funcțiile de reprezentant în Consiliul Facultății sau reprezentant în Senatul Universității. Mandatul unui student reprezentant este de 2 ani, cu excepția rolurilor reglementate prin alte regulamente, acesta având posibilitatea de a acumula cel mult 2 mandate în fiecare dintre structurile de conducere și organismele funcționale.

În data de 6 Martie 2024, se organizează alegeri pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților. Pentru Centrul Universitar București urnele se vor afla în incinta holului AN din clădirea Rectoratului, iar pentru Centru Universitar Pitești urnele se vor afla în incinta holului din Corpul Central, etajul 1, în intervalul 09:00-19:00.

Nu au dreptul de a candida studenţii care:

  1. a) au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică;
  2. b) au statutul de angajaţi ai universităţii.

Înscrierea candidaților pentru alegerile privind studenții reprezentanți în Consiliile Facultăților și Senatul UPB se va face în perioada 16 – 24 Februarie 2024 exclusiv prin intermediul următorului Formular de înscriere și prin trimiterea unui email la alegeristudenti@upb.ro conform regulamentului.