Studiul și perfecționarea unui sistem optomecatronic de măsurare și testare oculară / Research and Development of an Optomechatronic System for Eye Measurement and Testing / BABOIANU George – 03.03.2023, ora 12:00

În data de 03.03.2023, la ora 12:00, în sala 3.2, din cadrul Bibliotecii UPB, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Studiul și perfecționarea unui sistem optomecatronic de măsurare și testare oculară / Research and Development of an Optomechatronic

Metode moderne de monitorizare și intervenție în activitatea de mentenanță / Modern Methods of Monitoring and Intervention in the Maintenance Activity / HAGIESCU Corneliu – 07.03.2023, ora 14:00

In data de 07.03.2023, ora 14:00,  Biblioteca UPB va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Metode moderne de monitorizare și intervenție în activitatea de mentenanță / Modern Methods of Monitoring and Intervention in the Maintenance

Arhitecturi și structuri pentru calcul eterogen- îmbunătățri ale transferului de date pentru un sistem eterogen de calcul / Architectures and Structures for Heterogeneous Computing-Improvements in Data Transfer for a Heterogeneous Computing System / POPESCU George – Vlăduț – 06.03.2023, ora 15:00

În data de 06.03.2023, la ora 15:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Arhitecturi și structuri pentru calcul eterogen- îmbunătățri ale transferului de date

Cercetări privind procesul de mărunţire a clincherului ȋn fabricile de ciment ȋn vederea reducerii emisiilor de pulberi / Researches on the Process of Grinding Clinker in Cement Plants in Order to Decrease Dust Emissions / CIOBANU Cristian-Bogdan – 10.03.2023, ora 11:00

In data de 10.03.2023, la ora 11:00, în sala D 101 va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind procesul de mărunţire a clincherului ȋn fabricile de ciment ȋn vederea reducerii emisiilor de pulberi / Researches on the Process

Îmbunătățirea constructiv-funcțională a dronelor hexarotor pentru asigurarea stabilitărții dinamice / Constructive-Functional Improvement of Hexacopter Drones to Ensure Dynamic Stability / STAMATE Mihai – Alin – 07.03.2023, ora 12:00

In data de 07.03.2023, ora 12:00,  sala 2.3. a Bibliotecii Centrale UPB va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Îmbunătățirea constructiv-funcțională a dronelor hexarotor pentru asigurarea stabilitărții dinamice / Constructive-Functional Improvement of Hexacopter Drones to

Platformă informatică pentru monitorizare via internet a funcționării sistemelor de producție robotizate / Web-Based Monitoring Platform for Digital Twin-Enabled Robotic Manufacturing Systems / STAN Elena – Liliana – 07.03.2023, ora 10:00

In data de 07.03.2023, ora 10:00,  sala 2.3. a Bibliotecii Centrale UPB va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Platformă informatică pentru monitorizare via internet a funcționării sistemelor de producție robotizate / Web-Based Monitoring Platform

Realizarea unor componente protetice personalizate prin producție aditivă / Making Customized Prosthetic Components through Additive Production / ALEXANDRESCU Dragoș – Vivi – 28.02.2023, ora 10:00

In data de 28.02.2023, la ora 10:00,  în sala JI 209, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Realizarea unor componente protetice personalizate prin producție aditivă / Making Customized Prosthetic Components through Additive Production elaborată de domnul  ALEXANDRESCU Dragoș

Metode moderne de detecţie a cancerului gastric / Modern Methods for Detection of Gastric Cancer / BOGEA Mihaela Iuliana – 27.01.2023, ora 09:00

In data de 27.01.2023, la ora 09:00,   în sala D 018, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Metode moderne de detecţie a cancerului gastric / Modern Methods for Detection of Gastric Cancer  elaborată de doamna BOGEA Mihaela