Valorificarea unor deşeuri în producerea de materiale de construcții cu valoare adăugată/ Valorisation of End-Of-Life Materials in the Production of Value-Added Construction Materials / VĂDUVA (DIMA) Cristina – Lucreția – 14.07.2022, ora 10:00

În data de 14.07.2022, la ora 10:00,  sala D 018, din cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Valorificarea unor deşeuri în producerea de materiale de construcții cu valoare adăugată/ Valorisation

Dezvoltarea sistemelor inteligente de interfațare vizuală om-mașină / The Development of Intelligent Systems for Visual Human-Machine Interfaces / BADEA Mihai-Sorin – 22.07.2022, ora 12:00

În data de 22.07.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Dezvoltarea sistemelor inteligente de interfațare vizuală om-mașină / The Development of

Monitorizare și mentenanță inteligentă a unui sistem mecatronic  / Intelligent Monitoring and Maintenance of a Mechatronic System / CORDONEANU Daniel – 12.07.2022, la ora 11:30

In data de 12.07.2022, la ora 11:30, în sala CH 104, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Monitorizare și mentenanță inteligentă a unui sistem mecatronic  / Intelligent Monitoring and Maintenance

Expertizarea în coordonate ecosociotehnologice  a degradării materialelor metalice / Expertise in the Field of Ecosociotechnological Degradation of Metallic Materials / GRĂDINARU Cătălin-Ștefan – 08.07.2022, ora 11:00

In data de 08.07.2022, la ora 11:00,  în sala JF 004, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Expertizarea în coordonate ecosociotehnologice  a degradării materialelor metalice / Expertise in the Field of Ecosociotechnological Degradation of Metallic Materials elaborată de

Analiza patogenezei moleculare a cancerului de sân folosind analiza integrată de microarray și modelarea genică / Molecular Pathogenesis Analysis of Breast Cancer Using Integrated Microarray Analysis and Gene Modeling / LIXANDRU-PETRE (PETRE) Irina-Oana – 13.07.2022, ora 12.00

In data de 13 iulie 2022, la ora 12.00, in sala ED 109 din cadrul facultatii de Automatică şi Calculatoare din Splaiul Independenţei nr.313, si on-line pe platforma MTeams, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei Analiza patogenezei moleculare a cancerului de sân folosind analiza integrată de microarray și modelarea genică

Ingineria și managementul obținerii si procesării aliajelor antifricțiune inovative / Engineering and Management of Obtaining and Processing Innovative Anti-Friction Alloys / AVRAM Vasile – 15.07.2022, ora 11:00

In data de 15.07.2022, ora 11:00,  sala JI 109  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Ingineria și managementul obținerii si procesării aliajelor antifricțiune inovative / Engineering and Management of Obtaining and Processing Innovative Anti-Friction Alloys, elaborată de

Către un management sporit al siguranței în ATM / Towards Enhanced Safety Management in ATM / STASTNY Peter – 07.07.2022, ora 9:00

În data de 07.07.2022, la ora 9:00, în sala G-02 – Polizu va avea loc în cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Către un management sporit al siguranței în ATM / Towards Enhanced Safety Management in ATM elaborată de STASTNY Peter REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

Studii asupra unor poluanți atmosferici prin tehnici experimentale și analize de corelații multifractale / Studies of Air Pollutants through Experimental Techniques and Multifractal Correlation Analyzes / MARIN Cristina Antonia – 30.06.2022, ora 10:00

În data de 30.06.2022, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, în sala BN020, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Studii asupra unor poluanți atmosferici prin tehnici experimentale și analize de corelații multifractale / Studies of Air Pollutants through Experimental Techniques and Multifractal Correlation