În data de 01.11.2022, la ora 12:00, în sala CG 022, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuţii privind studiul proceselor de uzare în medii abrazive, cu aplicaţii la organele de lucru ale maşinilor agricole / Contributions Regarding the Study of Wear Processes in Abrasive Environments, with Applications to the Working Bodies of Agricultural Machinery

 elaborată de domnul

VLĂDUȚOIU Laurențiu – Constantin  

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. TRAIAN CICONE PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ANDREI TUDOR CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT

C.S.I.dr.ing. NICOLAEVALENTIN VLĂDUȚ MEMBRU
Conf.dr.ing. LUCIAN VIOREL FECHETE – TUTUNARU MEMBRU
Prof.dr.ing. SORIN – ȘTEFAN BIRIȘ MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.