NEGROIU Mihai / Valorificarea deșeurilor vegetale în procese de reținere a metalelor grele din ape / Vegetable Wastes Recovery for Heavy Metals Removal Processes from Waters – 06.10.2021, ora 10:00

In data de 06.10.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura în sistem hibrid, a tezei de doctorat cu titlul: Valorificarea deșeurilor vegetale în procese de reținere a metalelor grele din ape / Vegetable Wastes Recovery for Heavy Metals

DOGARIU Mihai / Invățare adâncă pentru aplicații cu date insuficiente / Deep Learning for Scarce Data Applications – 05.10.2021, ora 11:00

În data de 05.10.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  Invățare adâncă pentru aplicații cu date insuficiente / Deep Learning for Scarce Data Applications elaborată de  DOGARIU Mihai, REZUMAT_RO

ȘTEFAN Liviu – Daniel / Rețele neuronale adânci pentru clasificarea datelor multimedia / Deep Neural Netwoeks for Multimedia Classification – 04.10.2021, ora 13:00

În data de 04.10.2021, la ora 13:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Rețele neuronale adânci pentru clasificarea datelor multimedia / Deep Neural Netwoeks for Multimedia Classification elaborată de ȘTEFAN Liviu –

Assessing Writing and Student Performance using Natural Language Processing and a Dialogical Framing / Evaluarea scrierii si a performatelor studentilor folosind tehnici de prelucrare a limbajului natural si un cadru dialogic / DASCĂLU (SÂRBU) Maria – Dorinela – 21.10.2021, ora 12.00

In data de 21 octombrie 2021, la ora 12.00, va avea loc, in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publica, a tezei de doctorat  cu titlul Assessing Writing and Student Performance using Natural Language Processing and a Dialogical Framing / Evaluarea scrierii si a performatelor studentilor folosind tehnici de

ontribuții la optimizarea și aplicațiile modelului Deep Convolutional Neural Networks / Contributions to the Optimization and Applications of Deep Convolutional Neural Network Model / DIACONESCU Paul – Liviu – Aurel – 30.09.2021, ora 14:00

În data de 30.09.2021, la ora 14:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  Contribuții la optimizarea și aplicațiile modelului Deep Convolutional Neural Networks / Contributions to the Optimization and Applications of

Cercetări prinvind optimizarea parametrilor plugurilor cu laţime de lucru variabilă / Research on Optimization of Parameters of Plows with Variable Working Width / NUȚESCU Cristian – 30.09.2021, ora 10:00

In data de 30.09.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări prinvind optimizarea parametrilor plugurilor cu laţime de lucru variabilă / Research on Optimization of Parameters of Plows with Variable Working

Metode și algoritmi de extracție și căutare de informații în serii temporale de imagini satelitare / Methods and Algorithms for Information Retrieval and Search in Satellite Image Time Series / GRIVEI Alexandru – Cosmin – 29.09.2021, ora 14:00

În data de 29.09.2021, la ora 14:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  Metode și algoritmi de extracție și căutare de informații în serii temporale de imagini satelitare / Methods and

KARIM AMIN / Analiza calitativă a ecuațiilor diferențiale cu argument întârziat ce modelează boli tropicale/ Qualitative Analysis of Delay Differential Equations Modelling Tropical Diseases – 29.09.2021, ora 12:00

In data de 29.09.2021, la ora 12:00, va avea loc, în cadrul facultății de Științe Aplicate, situată în Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, sedința de dezbatere și susţinere publică care se va desfășura online, a tezei  de doctorat cu titlul:  Analiza calitativă a ecuațiilor diferențiale cu argument întârziat ce modelează boli tropicale/ Qualitative Analysis