Utilizarea unor metode comparative pentru estimarea cantității de austenită reziduală din oțelurile de rulmenți tip ASTM A534B29 și ASTM A485-2 / The Use of Comparative Methods for Estimating the Amount of Retained Austenite in Bearing Steels Type ASTM A534B29 and ASTM A485-2 / IONESCU Georgiana Laura – 6.10.2023, ora 12:00

In data de 6.10.2023, la ora 12:00,  în sala JI 109, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Utilizarea unor metode comparative pentru estimarea cantității de austenită reziduală din oțelurile de rulmenți tip ASTM A534B29 și ASTM A485-2