In data de 6.10.2023, la ora 12:00,  în sala JI 109, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Utilizarea unor metode comparative pentru estimarea cantității de austenită reziduală din oțelurile de rulmenți tip ASTM A534B29 și ASTM A485-2 / The Use of Comparative Methods for Estimating the Amount of Retained Austenite in Bearing Steels Type ASTM A534B29 and ASTM A485-2

elaborată de doamna

IONESCU Georgiana Laura

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. VALERIU GABRIEL GHICA PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. BRÂNDUȘA GHIBAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CĂTĂLIN OVIDIU POPA REFERENT
Prof .dr.ing. LIANA SANDA BALTEȘ REFERENT
Conf. dr. ing. SORIN CIUCĂ REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313