Tehnici de invățare automată pentru analiza vizuală a interacțiunii umane / Machine Learning – Based Visual Analysis of Human-to-Human Interaction / JITARU Andrei Cosmin – 20.12.2023, ora 10:30

În data de 20.12.2023, la ora 10:30, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  Sala de Consiliu a ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Tehnici de invățare automată pentru analiza vizuală a interacțiunii umane

Contribuții privind tehnologiile de obținere și procesare a aliajelor Co – Cr utilizate în restaurări metalo – ceramice / Contributions Regarding Technologies for Obtaining and Processing Co – Cr Alloys Used in Metal – Ceramic Restorations / DAWOD  NAZEM – 15.12.2023, ora 10:00

In data 15.12.2023, la ora 10:00,  în sala JI 109, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind tehnologiile de obținere și procesare a aliajelor Co – Cr utilizate în restaurări metalo – ceramice / Contributions Regarding

Contribuții privind îmbunătățirea managementului calității comunicării și tehnologiei informației la nivelul autorităților publice centrale / Contributions Concerning the Improvement of the Quality  Management of Communication and Information Technology at the Level of Central Public Authorities / GHEORGHE (MOISESCU) Iuliana – 13.12.2023, ora 11:00

În data de 13.12.2023, la ora 11:00,  în sala 2.2 din Biblioteca Centrală, Corp A  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind îmbunătățirea managementului calității comunicării și tehnologiei informației la nivelul autorităților publice centrale / Contributions

prof.dr. Argus Adrian DUNCA / Filtering and deconvolution methods for the Simulation of Turbulent Fluid Flows – 7.12.2023, ora 11.30, sala BN134

IOSUD UNST POLITEHNICA Bucureşti – Scoala Doctorala Stiinte Aplicate, domeniul de doctorat Matematica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Filtering and deconvolution methods for the Simulation of Turbulent Fluid Flows” elaborată de prof.dr. Argus Adrian DUNCA, cu functia de baza la UNSTPB, Facultatea de Stiinte Aplicate. CV

Optimizarea proiectării  și testării echipamentelor individuale de protecție / Optimizing the Design and Testing of Personal Protective Equipment / BADEA Daniel Onuț – 15.12.2023, ora 10:00

În data de 15.12.2023, ora 10:00,  sala CB 212 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Optimizarea proiectării  și testării echipamentelor individuale de protecție / Optimizing the Design and Testing of Personal Protective Equipment elaborată de BADEA Daniel

Analiza neutronică a unui reactor rapid răcit cu metale lichide / Neutronic Analysis of a Fast Liquid Metal Cooled Reactor / MOISE Andreea – 14.12.2023, ora 12:00

În data de 14.12.2023, la ora 12:00,  în sala EH 017,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Analiza neutronică a unui reactor rapid răcit cu metale lichide / Neutronic Analysis of a Fast Liquid Metal Cooled Reactor  elaborată de MOISE Andreea

Contribuții privind studiul stabilității și menținerii performanțelor turbinelor axiale / Contributions Regarding the Study of Axial Turbines Stability and Performance / NICOARĂ Răzvan Edmond – 18.12.2023, ora 10:00

În data de 18.12.2023, la ora 10:00, în sala G-02 – Polizu, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind studiul stabilității și menținerii performanțelor turbinelor axiale / Contributions Regarding the Study of Axial Turbines Stability and Performance elaborată

DEEP LEARNING FOR SAR DATA IN PRESENCE OF ADVERSARIAL SAMPLES / ÎNVĂȚAREA PROFUNDĂ PENTRU DATE SAR ÎN PREZENȚA EȘANTINȚELOR ADVERSIALE / MOHAMMADI ASIYABI REZA – 04.12.2023, ora 14:30

În data de 04.12.2023, la ora 14:30, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  Sala de Consiliu a ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: DEEP LEARNING FOR SAR DATA IN PRESENCE OF ADVERSARIAL SAMPLES