Studiul şi analiza termodinamică computerizată a sistemului de aliaje Bi-Sn / Study and Computer Thermodynamic Analysis of the Bi-Sn Alloy System / NICULESCU Emanuel Laurențiu – 09.09.2022, ora 10:00

In data de 09.09.2022, la ora 10:00,  în sala JL 209, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studiul şi analiza termodinamică computerizată a sistemului de aliaje Bi-Sn / Study and Computer Thermodynamic Analysis of the Bi-Sn Alloy System elaborată

Cercetări privind capacitatea inoculantă a lantanului în fontele cenușii / Research on the Inoculation Capacity of Lanthanum in Grey Cast Iron / ȘTEFAN Eduard – Marius – 30.08.2022, ora 11:00

In data de 30.08.2022, la ora 11:00, în sala JG 009, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind capacitatea inoculantă a lantanului în fontele cenușii / Research on the Inoculation Capacity of Lanthanum in Grey Cast Iron

UPB va acorda astăzi, Titlul Academic de DOCTOR HONORIS CAUSA Domnului professor Nicholas A. PEPPAS

Senatul Universității POLITEHNICA din București are deosebita onoare de a vă invita Miercuri, 20 iulie 2022, ora 16:00, la Rectoratul UPB-Sala Senatului, să luați parte la ceremonia festiva de decernare a titlului academic de DOCTOR HONORIS CAUSA Domnului Nicholas A. PEPPAS – Profesor la The University of Texas at Austin, personalitate academică și ștințifică de

Contribuții privind dezvoltarea unui model de îmbunătățire a calității produselor și eficientizare a proceselor de inginerie într-o organizație industrială bazată pe cunoștințe din domeniul aeronautic / Contributions to the Development of a Model for Improving Product Quality and Streamlining Engineering Processes in a Knowledge-Based Industrial Organization in the Field of Aeronautics / POP Gheorghe Ioan – 29.07.2022, ora 12:00

In data de 29.07.2022, ora 12:00,  sala CD 008  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind dezvoltarea unui model de îmbunătățire a calității produselor și eficientizare a proceselor de inginerie într-o organizație industrială bazată pe cunoștințe

Tehnologii de cloud computing în rețele 5G pentru comunicația D2D / Cloud Computing Technologies in 5G Networks for the D2D Communication / HAMADANI Mustafa Khaleel – 28.07.2022, ora 10:00

În data de 28.07.2022, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Tehnologii de cloud computing în rețele 5G pentru comunicația D2D /

Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor semiconductoare și a filmelor subțiri / Synthesis and Characterization of  Semiconductor Nanomaterials and Thin Films / MOISE Călin Constantin – 28.07.2022, ora 14:00

În data de 28.07.2022, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, în sala JL008 , ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor semiconductoare și a filmelor subțiri / Synthesis and Characterization of  Semiconductor Nanomaterials and Thin Films elaborată de MOISE Călin

Studii privind posibilitatea creșterii eficienței energetice a instalațiilor criogenice de separare a aerului prin îmbunătățirea proceselor din zona coloanelor de distilare / Studies on the Possibility of Increasing the Energy Efficiency of Cryogenic Air Separation Installations by Improving the Processes Around Distillation Columns / PINTILIE Marius – 27.07.2022, ora 11:00

In data de 27.07.2022, la ora 11:00, în sala CG 002, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Studii privind posibilitatea creșterii eficienței energetice a instalațiilor criogenice de separare a aerului

Contribuții în domeniul biomaterialelor utilizate și a evaluării funcționalității clinice a implantelor metalice pentru repararea fracturilor / Contributions in the Field of Biomaterials Used and Evaluation of the Clinical Functionality of Metal Implants for Fracture Repair / MILEA Georgiana Claudia – 22.07.2022, ora 10:00

In data de 22.07.2022, la ora 10:00,  în sala JI 109, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții în domeniul biomaterialelor utilizate și a evaluării funcționalității clinice a implantelor metalice pentru repararea fracturilor / Contributions in the Field