Expresia proteinei din capsida ssCCMV și simulare de dinamică moleculară a capsidului ssCCMV / Expression of the ssCCMV Capsid Coat Protein and Molecular Dynamics Simulations on the ssCCMV Capsid / János SZÖVÉRFI – 25.11.2022, ora 10:00

In data de 25.11.2022, la ora 10:00, in sala D 018, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Expresia proteinei din capsida ssCCMV și simulare de dinamică moleculară a capsidului ssCCMV

Human Action Recognition for Social Robots / Recunoaşterea acţiunilor umane pentru roboţi sociali / NAN Mihai – 28.11.2022, ora 10.00

In data de 28 noiembrie 2022, la ora 10.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in sala ED 109, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul: Human Action Recognition for Social Robots / Recunoaşterea acţiunilor umane pentru roboţi sociali a candidatului NAN Mihai rezumat_ro /

Radioactive Ion Beams Driven by Y-Rays Induced Fission of 238U and Prompt Fission Y-Rays in 233U(n­th,f), / Dragoș Florian NICHITA – 24.11.2022, ora 10:00

In data de 24.11.2022, la ora 10:00, in incinta Bibliotecii Nationale de Fizica, Magurele-llfov, etaj 1, va avea loc sedinta de dezbatere si sustinere publică a tezei: Radioactive Ion Beams Driven by Y-Rays Induced Fission Of 238U and Prompt Fission Y-Rays in 233U(n­th,f), elaborata de catre domnul Dragoș Florian NICHITA rezumat_ro / rezumat_en in domeniul fundamental STIINTE EXACTE, 

Studii și cercetări experimentale privind adaptarea sistemelor de reglare automată a turbomotoarelor, în scopul optimizării testării în bancul de probe / Experimental studies and research regarding the adaptation of control systems for gas turbines, with the purpose of optimizing the bench tests – DEDIU Gabriel – 23.11.2022, ora 10:00

În data de 23 noiembrie 2022, la ora 10:00, va avea loc în sala G 02, din cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii și cercetări experimentale privind adaptarea sistemelor de reglare automată a turbomotoarelor, în scopul optimizării testării în bancul de probe / Experimental

Ion Transport and Extraction with Gas Flows in Next Generation Ion Catchers / Transportul si extractia ionilor folosind curgeri de gaz in sisteme de captura a ionilor de ultima generatie / Alexandru-Nicolae STATE – 21.11.2022, ora 15.00

In data de 21.11.2022, la ora 15.00, in incinta Bilbliotecii Nationale de Fizica, Magurele-llfov, etaj 1, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei: Ion Transport and Extraction with Gas Flows in Next Generation Ion Catchers / Transportul si extractia ionilor folosind curgeri de gaz in sisteme de captura a ionilor de

Studiul teoretic și experimental privind tranziția palei anticuplu a elicopterului IAR330 către o configurație constructivă compozită / Experimental and Theoretical Study of the Transition Towards a Composite Configuration for the IAR330 Tail Rotor Blade / VOICU Andrei – Daniel – 25.11.2022, ora 11:00

In data de 25.11.2022, ora 11:00, sala CA 012, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studiul teoretic și experimental privind tranziția palei anticuplu a elicopterului IAR330 către o configurație constructivă

Intelligent Tutoring Systems for Psychomotor Development in Open Environments / Sisteme inteligente de invățare pentru dezvoltarea psihomotorie în medii deschise / NEAGU Laurențiu-Marian – 21.11.2022, ora 11.00

In data de 21 noiembrie 2022, la ora 11.00, va avea loc in sala PR 105 – cladirea PRECIS, in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, din Splaiul Independentei nr. 313, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Intelligent Tutoring Systems for Psychomotor Development in Open Environments / Sisteme inteligente

Tehnologii de cloud computing în rețele 5G pentru comunicația D2D / Cloud Computing Technologies in 5G Networks for the D2D Communication / HAMADANI Mustafa Khaleel – 18.11.2022, ora 13:00

În data de 18.11.2022, la ora 13:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Tehnologii de cloud computing în rețele 5G pentru comunicația D2D /