Nanomateriale pe bază de carbon în tratarea apelor naturale / Carbon-Based Nanomaterials in Natural Water Treatment / ALEXANDRU Daniela Elisabeta (BOGDAN) – 29.03.2022, ora 10:00

In data de 29.03.2022, la ora 10:00,  sala L118, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Nanomateriale pe bază de carbon în tratarea apelor naturale / Carbon-Based Nanomaterials in Natural