In data de 29.03.2022, la ora 10:00,  sala L118, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Nanomateriale pe bază de carbon în tratarea apelor naturale / Carbon-Based Nanomaterials in Natural Water Treatment 

elaborată de doamna

ALEXANDRU Daniela Elisabeta (BOGDAN)

 rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINȚE EXACTE

în domeniul CHIMIE, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. Ileana RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. Alina Catrinel ION CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Conf.dr. Iulia Gabriela DAVID REFERENT
Prof.dr.ing. Lucian COPOLOVICI REFERENT
Prof.dr. Vlad Andrei CHIRIAC REFERENT

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.