In data de 24.03.2023, la ora 13:00,  Campus 1, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Nanomateriale structurate / Nanostructured Materials

elaborată de doamna

SPIRESCU Vera – Alexandra

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. ADELINA IANCULESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ECATERINA ANDRONESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Acad.  MARIA ZAHARESCU REFERENT
M.coresp. al Acad Rom. CARMEN CHIFIRIUC REFERENT
Conf.dr.ing. ALEXANDRU GRUMEZESCU REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313