CERCETĂRI TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE ASUPRA CURGERII FLUIDELOR POLIFAZATE PRIN STAŢIA DE EPURARE ÎN SCOPUL OPTIMIZĂRII ENERGETICE

Rezumatul tezei – RO – ENG Rezumat_RO.pdf Rezumat_ENG.pdf Numele şi prenumele doctorandului: IONESCU CORINA (BONCESCU) – CV Domeniul de doctorat: INGINERIE ENERGETICĂ Conducator științific: Prof.dr.ing. DAN-NICULAE ROBESCU Data susţinerii publice: 22.09.2017 Sala: Ela 024 din cadrul facultatii de Energetică, ora 12.00 Comisia științifică Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADRIAN-ALEXANDRU BADEA – CV Conducător științific: Prof.dr.ing. DAN-NICULAE ROBESCU

APLICAȚII ALE CÂMPURILOR ALEATOARE MARKOV ÎN INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

APLICAȚII ALE CÂMPURILOR ALEATOARE MARKOV ÎN INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ / MARKOV RANDOM FIELDS MODELLING IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE – rezumatul tezei Numele şi prenumele doctorandului: ȚOCA COSMIN Domeniul de doctorat: INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII Conducator științific: Prof.dr.ing. DAN ALEXANDRU STOICHESCU Data susţinerii publice: 15.05.2017 Sala: B 025, ora 12.30 Comisia științifică Președintele comisiei: Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU –

CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM MECATRONIC MODULAR DESTINAT NANOSATELIȚILOR PENTRU ORBITE DIN ZONA 200-2500KM

CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM MECATRONIC MODULAR DESTINAT NANOSATELIȚILOR PENTRU ORBITE DIN ZONA 200-2500KM / RESEARCH ON MANUFACTURING A MODULAR MECHATRONIC SYSTEM FOR NANOSATELLITES OF 200-2500KM ORBITS – rezumatul tezei Numele şi prenumele doctorandului: TOTU MIHAI Domeniul de doctorat: INGINERIE MECANICĂ Conducator științific: Prof. dr.ing. OCTAVIAN DONȚU Data susţinerii publice: 16.03.2017 Sala: CH 303, ora