Procese de sorbție cu adsorbanți obținuți din produse naturale  / Sorption Processes with Sorbents from Natural Products / AHMED SHAALAN BDAIWI – 29.09.2022, ora 10:00

În data de 29.09.2022, la ora 10:00,  sala D 018 (campus Polizu), din cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Procese de sorbție cu adsorbanți obținuți din produse naturale  / Sorption

Contribuții la optimizarea procesului termodinamic al incineratoarelor pentru deșeuri medicale și valorificarea tehnică a cenușii rezultate / Contributions to Optimize the Thermodynamic Process of Medical Waste Incinerators and Technical Valorization of Resulted Ash / SARI – KAMEL – JABER – 30.09.2022, ora 8:30

In data de 30.09.2022, la ora 8:30, în sala FA 004, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Contribuții la optimizarea procesului termodinamic al incineratoarelor pentru deșeuri medicale și valorificarea tehnică

Materiale compozite polimerice armate cu fibre având proprietatea de auto-reparare / Fiber Reinforced Polymer Composite Materials with Self-Healing Properties / VINTILĂ Ionuț Sebastian – 26 septembrie 2022, ora 10.00

In ziua de 26 septembrie 2022, la ora 10.00, in sala A 033 din cadrul facultatii de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei Materiale compozite polimerice armate cu fibre având proprietatea de auto-reparare / Fiber Reinforced Polymer

Studii privind securitatea informațiilor – analiză din perspectiva vulnerabilităților TEMPEST / Research on Information Security – Analysis from the TEMPEST Vulnerability Perspective / BOITAN Alexandru – Dan – 06.10.2022, ora 15:00

În data de 06.10.2022, la ora 15:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Studii privind securitatea informațiilor – analiză din perspectiva vulnerabilităților TEMPEST /

Biomateriale polimere cu aplicații speciale / Polymeric Biomaterials with Special Applications / MARIN Maria Minodora – 26 septembrie 2022, ora 12.00

In ziua de 26 septembrie 2022, la ora 12.00, in sala A 033 din cadrul facultatii de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei Biomateriale polimere cu aplicații speciale / Polymeric Biomaterials with Special Applications,  elaborată de doamna

Cercetări privind sudarea robotizată a pieselor complexe agabaritice / Research on Robotic Welding of Complex Oversized Parts / MITRU Andrei – 26.09.2022, ora 12:00

In data de 26.09.2022, ora 12:00,  sala JL 304  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind sudarea robotizată a pieselor complexe agabaritice / Research on Robotic Welding of Complex Oversized Parts, elaborată de domnul MITRU Andrei

INTERFERENŢE ELECTROMAGNETICE ÎN SISTEMELE ELECTRICE ALE AUTOVEHICULELOR / ELECTROMAGNETIC INTERFERENCES IN THE ELECTRIC SYSTEMS OF VEHICLES / IONESCU (DUMINICĂ) Violeta – Maria – 30.09.2022, ora 10:00

În data de 30.09.2022, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura (online și fizic), în sala EC 201, a tezei de doctorat cu titlul:  INTERFERENŢE ELECTROMAGNETICE ÎN SISTEMELE ELECTRICE ALE AUTOVEHICULELOR / ELECTROMAGNETIC INTERFERENCES IN THE ELECTRIC SYSTEMS OF VEHICLES

Protecția la supratensiuni a transformatoarelor electrice de putere conectate la liniile electrice de transport a energiei / Overvoltage Protection of Electrical Power Transformers Connected to Power Transmission Lines /  RĂCHIȚEANU Alina – 23.09.2022, ora 10:00

În data de 23.09.2022, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura, în sala EC 201, a tezei de doctorat cu titlul:  Protecția la supratensiuni a transformatoarelor electrice de putere conectate la liniile electrice de transport a energiei / Overvoltage Protection