Biosinteza proteinelor modulatoare de apoptoză și investigarea interacțiuniilor dintre ele /  Biosynthesis and Interaction Studies of Apoptosis Modulating Proteins / Katalin NAGY – 16.06.2022, ora 10:00

In data de 16.06.2022, la ora 10:00,  pe MT, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Biosinteza proteinelor modulatoare de apoptoză și investigarea interacțiuniilor dintre ele /  Biosynthesis and Interaction

Inteligența computațională aplicată sistemelor electronice utilizate în inginerie nucleară / Computational Intelligence Applied to Electronic Systems used in Nuclear Engineering / STĂNICĂ Dorin-Mirel – 20.06.2022, ora 16:00

În data de 20.06.2022, la ora 16:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Inteligența computațională aplicată sistemelor electronice utilizate în inginerie nucleară / Computational

Proiectarea si implementarea middleboxurilor software practice / Design and Implementation of Practical Software Middleboxes / OLTEANU Vladimir-Andrei – 06 iunie 2022, ora 13.00

In data de 06 iunie 2022, la ora 13.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sala ED 109, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Proiectarea si implementarea middleboxurilor software practice / Design and Implementation of Practical Software Middleboxes a candidatului OLTEANU Vladimir-Andrei REZUMAT_RO /

Referințe de tensiune avansate bazate pe diode Zener / Advanced Zener – Based Voltage References /  BUCUR Viorel – 30.05.2022, ora 10:00

În data de 30.05.2022, la ora 10:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Referințe de tensiune avansate bazate pe diode Zener / Advanced

Studii privind reintrarea distructivă în atmosferă a vehiculelor aerospațiale / A Study on the Destructive Atmospheric Reentry of Aerospace Vehicles / AFILIPOAE Tudorel – Petronel – 19.05.2022, ora 12:00

În data de 19.05.2022, la ora 12:00, va avea loc în sala G 02, din cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii privind reintrarea distructivă în atmosferă a vehiculelor aerospațiale / A Study on the Destructive Atmospheric Reentry of Aerospace Vehicles elaborată de AFILIPOAE

Studiul concentrației de radon și metode de reducere a acesteia în spații închise / Study of Radon Concentration and Methods of Reducing it Indoors / CUCU Marina – Ionela – 10.05.2022, ora 12:00

In data de 10.05.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EH 017,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studiul concentrației de radon și metode de reducere a acesteia în spații închise / Study of Radon Concentration and Methods of Reducing it Indoors, elaborată

Cercetări privind asigurarea calității procesului de mentenanță predictivă într-o organizație de întreținere aeronave / Research on Quality Assurance of the Predictive Maintenance Process in an Aircraft Maintenance Organization / ANDREI Alexandru – Gabriel – 29.04.2022, ora 11:00

In data de 29.04.2022, ora 11:00,  sala JL 304  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind asigurarea calității procesului de mentenanță predictivă într-o organizație de întreținere aeronave / Research on Quality Assurance of the Predictive Maintenance

Structurarea aplicațiilor de analiză a riscului pentru proiectele IOT / Designing Risk Assessment Applications for Internet of Things Projects / FIREȚEANU Vlad – Valentin – 28.04.2022, ora 12:00

În data de 28.04.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Structurarea aplicațiilor de analiză a riscului pentru proiectele IOT / Designing Risk Assessment Applications for Internet of Things Projects elaborată de