High-Accuracy Mass Measurements of Neutron Rich Nuclei and Study of N = 90 Shape Phase Transition / Anamaria SPĂTARU – 06.12.2022, ora 13:00

In data de 06.12.2022, la ora 13:00, in incinta Bilbliotecii Nationale de Fizica, Magurele-llfov, etaj 1, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei: High-Accuracy Mass Measurements of Neutron Rich Nuclei and Study of N = 90 Shape Phase Transition, elaborata de catre doamna Anamaria SPĂTARU rezumat_ro / rezumat_en in domeniul fundamental

METODE AVANSATE DE COMPRESIE IN AUTOMOTIVE / ADVANCED DATA COMPRESSION METHODS IN AUTOMOTIVE / BELU Sabin – 05.12.2022, ora 14:00

În data de 05.12.2022, la ora 14:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: METODE AVANSATE DE COMPRESIE IN AUTOMOTIVE / ADVANCED DATA COMPRESSION METHODS IN

Detection, Segmentation and Prediction in Autonomous Driving / Detecţie, segmentare şi predicţie in conducere autonomă / IANCU David-Traian – 05.12.2022, ora 10.00

In data de 5 decembrie 2022, la ora 10.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in sala ED 109, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Detection, Segmentation and Prediction in Autonomous Driving / Detecţie, segmentare şi predicţie in conducere autonomă a candidatului IANCU David-Traian

A Predictive Approach to People Tracking in Autonomous Applications / O abordare predictiva pentru urmarirea persoanelor in aplicatii autonome / GHIȚĂ Alexandra  Ștefania – 25.11.2022, ora 12.00

In data de 25 noiembrie 2022, la ora 12.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sala ED 109, sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat  cu titlul: A Predictive Approach to People Tracking in Autonomous Applications / O abordare predictiva pentru urmarirea persoanelor in aplicatii autonome a

CERCETĂRI PRIVIND SOLUȚIILE INOVATIVE ÎN MANAGEMENTUL IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL SOCIETĂȚII 4.0 / POPESCU Mihai Valeriu – 25.11.2022, ora 10:00

In data de 25.11.2022, ora 10:00, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, în sala BN 230 si on-line, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: CERCETĂRI PRIVIND SOLUȚIILE INOVATIVE ÎN MANAGEMENTUL IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL SOCIETĂȚII 4.0 elaborată de POPESCU Mihai Valeriu rezumat_ro / rezumat_en

Expresia proteinei din capsida ssCCMV și simulare de dinamică moleculară a capsidului ssCCMV / Expression of the ssCCMV Capsid Coat Protein and Molecular Dynamics Simulations on the ssCCMV Capsid / János SZÖVÉRFI – 25.11.2022, ora 10:00

In data de 25.11.2022, la ora 10:00, in sala D 018, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Expresia proteinei din capsida ssCCMV și simulare de dinamică moleculară a capsidului ssCCMV

Human Action Recognition for Social Robots / Recunoaşterea acţiunilor umane pentru roboţi sociali / NAN Mihai – 28.11.2022, ora 10.00

In data de 28 noiembrie 2022, la ora 10.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in sala ED 109, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul: Human Action Recognition for Social Robots / Recunoaşterea acţiunilor umane pentru roboţi sociali a candidatului NAN Mihai rezumat_ro /

Radioactive Ion Beams Driven by Y-Rays Induced Fission Of 238U and Prompt Fission Y-Rays in 233U(n­th,f), / Dragoș Florian NICHITA – 24.11.2022, ora 10:00

In data de 24.11.2022, la ora 10:00, in incinta Bibliotecii Nationale de Fizica, Magurele-llfov, etaj 1, va avea loc sedinta de dezbatere si sustinere publică a tezei: Radioactive Ion Beams Driven by Y-Rays Induced Fission Of 238U and Prompt Fission Y-Rays in 233U(n­th,f), elaborata de catre domnul Dragoș Florian NICHITA rezumat_ro / rezumat_en in domeniul fundamental STIINTE EXACTE,