INFLUENȚA IONILOR DOPANȚI DE PĂMÂNTURI RARE ASUPRA CARACTERISTICILOR DE FOTOLUMINISCENȚĂ ALE HIDROXIAPATITEI PENTRU UTILIZĂRI BIOMEDICALE / INFLUENCE OF DOPANT RARE-EARTH IONS ON THE PHOTOLUMINESCENCE CHARACTERISTICS OF HYDROXYAPATITE FOR BIOMEDICAL USES / PĂDURARU Viorel Andrei – 24.10.2023, ora 15:00

În data de 24.10.2023, la ora 15:00,  în clădirea CAMPUS, sala de conferință , va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în Str. Splaiul Independenței nr.313, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: INFLUENȚA IONILOR DOPANȚI DE PĂMÂNTURI RARE ASUPRA CARACTERISTICILOR DE

DEGRADAREA FOTO-OXIDATIVĂ A COMPUȘILOR ORGANICI DIN APELE REZIDUALE / PHOTO-OXIDATIVE DEGRADATION OF ORGANIC COMPOUNDS FROM WASTEWATER / LUPU (IONICĂ) Giovanina-Iuliana – 23.10.2023, ora 8:00

În data de 23.10.2023, la ora 8:00,  sala L 022, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: DEGRADAREA FOTO-OXIDATIVĂ A COMPUȘILOR ORGANICI DIN APELE REZIDUALE / PHOTO-OXIDATIVE DEGRADATION OF

Contribuții privind analiza comportamentului dinamic al vagoanelor destinate transportului feroviar de marfă/ Contributions regarding the analysis of the dynamic behavior of wagons intended for rail freight transport / Ioana-Maria GOLOGAN (MIHĂILESCU) – 31.10.2023, ora 13:00

În data de 31.10.2023, la ora 13:00, în sala Sala Senatului, Rectorat, etaj 2, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul „Contribuții privind analiza comportamentului dinamic al vagoanelor destinate

Materiale nanostructurate fotocatalitice utilizate în  decontaminarea apelor uzate / Photocatalytic Nanostructured Materials used in Wastewater Decontamination / COSTANDACHE Alexandra Corina – 31.10.2023, ora 13:00

In data de 31.10.2023, la ora 13:00, în sala JF 004 va avea loc în cadrul școlii doctorale de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Materiale nanostructurate fotocatalitice utilizate în  decontaminarea apelor uzate / Photocatalytic Nanostructured Materials used in Wastewater Decontamination elaborată de COSTANDACHE Alexandra Corina

Lanțuri logistice în transportul maritim de linie / Logistic Chains In Liner Maritime Transport / BĂCIOIU Alexandru – Ștefan – 30.10.2023, ora 14

În data de 30.10.2023, la ora 14, în Sala de Consiliu a Facultății de Transporturi va avea loc în cadrul școlii doctorale de Transporturi, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Lanțuri logistice în transportul maritim de linie / Logistic Chains In Liner Maritime Transport elaborată de BĂCIOIU Alexandru –

Metode și tehnici avansate pentru estimarea dinamicilor mobilității cotidiene / Advanced Methods and Techniques for Estimating Daily Mobility Dynamics / HARPALETE Ovidiu Laurențiu – 30.10.2023, ora 16

În data de 30.10.2023, ora 16, în Sala de Consiliu a Facultății de Transporturi va avea loc în cadrul școlii doctorale de Transporturi, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Metode și tehnici avansate pentru estimarea dinamicilor mobilității cotidiene / Advanced Methods and Techniques for Estimating Daily Mobility Dynamics elaborată de

Metodă de analiză și evaluare pentru organizații economice în contextul evoluției acestora către industria 4.0 / Method of Analysis and Evaluation for Economic Organisations in the Context of their Evolution towards Industry 4.0 / BAICU Andrei – Valentin – 30.10.2023, ora 13:00

În data de 30.10.2023, ora 13:00,  în Sala  CB 210  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Metodă de analiză și evaluare pentru organizații economice în contextul evoluției acestora către industria 4.0 / Method of Analysis and Evaluation

Contribuții privind sistemul de management al bateriilor utilizate în transferul wireless al energiei electromagnetice la autovehiculele electrice  / Contributions on Battery Management System used in the Wireless Transfer of Electromagnetic Power in Electric Vehicles / POPESCU Horațiu – Samir – 27.10.2023, ora 09:00

În data de 27.10.2023, la ora 09:00, în sala EC 201 ,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică,  a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind sistemul de management al bateriilor utilizate în transferul wireless al energiei electromagnetice la autovehiculele electrice  / Contributions on Battery Management System