STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND OBȚINEREA ȘI CARACTERIZAREA DE TIP AA6060/TiB2 SI AA6063/ZrB2

In data de 29.06.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND OBȚINEREA ȘI CARACTERIZAREA DE TIP AA6060/TiB2 SI AA6063/ZrB2 / STUDIES AND RESEARCHE ON OBTAINING AND CHARACTERIZING

TEHNICI OPTIMIZATE PENTRU ASIGURAREA MENTENANȚEI PREDICTIVE PENTRU SISTEMELE ELECTRONICE ȘI PROCESELE DE FABRICAȚIE AFERENTE ACESTORA

În data de 27.05.2020, la ora 11:00, a avut loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: TEHNICI OPTIMIZATE PENTRU ASIGURAREA MENTENANȚEI PREDICTIVE PENTRU SISTEMELE ELECTRONICE ȘI PROCESELE DE FABRICAȚIE AFERENTE ACESTORA / OPTIMIZED TECHNIQUES FOR

PRELUAREA DE DATE DIN ZBORUL MACHETELOR ȘI COMPARAREA ACESTORA CU MODELUL TEORETIC DE DINAMICĂ

În data de 27.05.2020, la ora 16:00, a avut loc în cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul: PROIECTAREA ȘI CONSTRUIREA UNOR MACHETE LA O SCARĂ FAVORABILĂ PENTRU A VERIFICA PE RÂND CRITERIILE DE SIMILITUDINE ÎN VEDEREA OBȚINERII UNOR COEFICIENȚI

CERCETĂRI PRIVIND TEHNICILE DE VERIFICARE ȘI VALIDARE A SISTEMELOR INFORMATICE

În data de 10.06.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  CERCETĂRI   PRIVIND   TEHNICILE   DE   VERIFICARE   ȘI   VALIDARE   A SISTEMELOR INFORMATICE Rezumat lucrare: Sabina_Daniela_Axinte  -_rezumat_en Sabina_Daniela_Axinte  -_rezumat_ro elaborată de  AXINTE 

MODELING AND SCHEDULING UNDER SERVICE LEVEL AGREEMENT CONSTRAINTS IN CLOUD COMPUTING

In data de 12 Iunie 2020, la ora 10.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publică on-line, pe canalul (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a93f198282329455992934bd0dfe30514%40thread.tacv2/conversations?groupId=8fa21c49-e57f-4ef4-9283-1a2aefeba6d7&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac), a tezei de doctorat cu titlul MODELING AND SCHEDULING UNDER SERVICE LEVEL AGREEMENT CONSTRAINTS IN CLOUD COMPUTING a candidatului: IORDACHE GEORGE VALENTIN în domeniul fundamental

CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE DENSIFICARE A BIOMASEI

In data de 28.05.2020, la ora 11:00, a avut loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul  CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE DENSIFICARE A BIOMASEI / RESEARCHES ON OPTIMIZING THE PROCESS OF BIOMASS DENSIFICATION, elaborată de GĂGEANU IULIANA, în domeniul