In data de 16.09.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  MODELE NUMERICE ȘI EXPERIMENTALE DE CÂMP ELECTROMAGNETIC ȘI TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN MAȘINI ELECTRICE SPECIALE /

NUMERICAL AND EXPERIMENTAL MODELS OF ELECTROMAGNETIC FIELD AND HEAT TRANSFER IN SPECIAL ELECTRIC MACHINES


IONICĂ G. IOANA,

în domeniul fundamental  ȘTIINTE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE ELECTRICĂ,  


REZUMAT_RO

REZUMAT_EN


NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. LAURENȚIU MARIUS DUMITRAN PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ALEXANDRU MIHAIL MOREGA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MIRCEA RĂDULESCU MEMBRU
C.S.II dr.ing. NICOLAE MIRCEA MODREANU MEMBRU
Prof.dr.ing. TIBERIU TUDORACHE MEMBRU

componenţa comisiei fiind următoarea:

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.

Data: 25.08.2020