OPROIU (GHEORGHE) Carmen – Lidia / Inertizarea de deșeuri în matrici liante / Inertization of Wastes in Binder Matrices – 05.11.2021, ora 11:00

In data de 05.11.2021, la ora 11:00, sala D 013, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Inertizarea de deșeuri în matrici liante / Inertization of Wastes in Binder

Cercetări teoretice și experimentale privind creșterea conținutului de oxigen dizolvat în apă / Theoretical and Experimental Researches on Increasing the Dissolved Oxygen Content in Water / ALBU Nicoleta Dorina – 08.10.2021, ora 12:00

In data de 08.10.2021, la ora 12:00, sala CG 037 din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări teoretice și experimentale privind creșterea conținutului de oxigen dizolvat în apă / Theoretical

GEORGESCU (STOICA) Elena – Bianca / Polimeri imprentați molecular pentru senzori biomimetici / Molecularly Imprinted Polymers for Biomimetic Sensors – 07.10.2021, ora 16:30

In data de 07.10.2021, la ora 16:30, în sala A 040 din cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor, situată în Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică,, a tezei de doctorat cu titlul:  Polimeri imprentați molecular pentru senzori biomimetici / Molecularly Imprinted Polymers for

NEGROIU Mihai / Valorificarea deșeurilor vegetale în procese de reținere a metalelor grele din ape / Vegetable Wastes Recovery for Heavy Metals Removal Processes from Waters – 06.10.2021, ora 10:00

In data de 06.10.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura în sistem hibrid, a tezei de doctorat cu titlul: Valorificarea deșeurilor vegetale în procese de reținere a metalelor grele din ape / Vegetable Wastes Recovery for Heavy Metals

DOGARIU Mihai / Invățare adâncă pentru aplicații cu date insuficiente / Deep Learning for Scarce Data Applications – 05.10.2021, ora 11:00

În data de 05.10.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  Invățare adâncă pentru aplicații cu date insuficiente / Deep Learning for Scarce Data Applications elaborată de  DOGARIU Mihai, REZUMAT_RO

ȘTEFAN Liviu – Daniel / Rețele neuronale adânci pentru clasificarea datelor multimedia / Deep Neural Netwoeks for Multimedia Classification – 04.10.2021, ora 13:00

În data de 04.10.2021, la ora 13:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Rețele neuronale adânci pentru clasificarea datelor multimedia / Deep Neural Netwoeks for Multimedia Classification elaborată de ȘTEFAN Liviu –

Assessing Writing and Student Performance using Natural Language Processing and a Dialogical Framing / Evaluarea scrierii si a performatelor studentilor folosind tehnici de prelucrare a limbajului natural si un cadru dialogic / DASCĂLU (SÂRBU) Maria – Dorinela – 21.10.2021, ora 12.00

In data de 21 octombrie 2021, la ora 12.00, va avea loc, in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publica, a tezei de doctorat  cu titlul Assessing Writing and Student Performance using Natural Language Processing and a Dialogical Framing / Evaluarea scrierii si a performatelor studentilor folosind tehnici de

ontribuții la optimizarea și aplicațiile modelului Deep Convolutional Neural Networks / Contributions to the Optimization and Applications of Deep Convolutional Neural Network Model / DIACONESCU Paul – Liviu – Aurel – 30.09.2021, ora 14:00

În data de 30.09.2021, la ora 14:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  Contribuții la optimizarea și aplicațiile modelului Deep Convolutional Neural Networks / Contributions to the Optimization and Applications of