În data 30.10.2023, la ora 10:00,  în sala JI 109, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind influența acoperirilor compozite pe bază de acetat de celuloză asupra biodegradării aliajelor de magneziu tip Mg3Nd / Resarch on the Influence of Acetate-Based Composite Coatings of Cellulose on the Biodegradation of Mg3Nd Type Magnesium Alloys

elaborată de domnul 

STREZA Alexandru

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. GHIBAN BRÂDUȘA PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. VASILE IULIAN ANTONIAC CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr. TOMA LUCIAN CIOCAN REFERENT
Prof .dr.ing. CRISTIAN PREDESCU REFERENT
Prof. dr. ing.  VIOLETA POPESCU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro..

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313