Ecotehnologii aplicate în procese avansate specifice epurării apelor / Ecotechnologies Applied in Advanced Water Treatment Processes / COVALIU Leon Dumitru – 31.10.2023, ora 11:00

În data de 31.10.2023, la ora 11:00, în sala JF 004  va avea loc în cadrul școlii doctorale de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Ecotehnologii aplicate în procese avansate specifice epurării apelor / Ecotechnologies Applied in Advanced Water Treatment Processes elaborată de COVALIU Leon Dumitru