Cercetări privind acceleratorele de protoni în plasmă laser pentru radioterapia tumorilor maligne / Research on Laser Plasma Proton Accelerators for Radiotherapy of Malignant Tumors / Alexandru LAZĂR – 30.10.2023, la ora 13:00

În data de 30.10.2023, la ora 13:00, în sala CH104, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: „Cercetări privind acceleratorele de protoni în plasmă laser pentru  radioterapia tumorilor maligne

Analiza numerică și experimentală a comportării la comprimare statică sau dinamică a materialelor poroase, îmbibate cu lichide/ Numerical and Experimental Analysis of Static or Dynamic Compression Behavior of Porous Materials Imbibed with Liquids / Georgian-Cristian LUPU – 30.10.2023, ora 10:00

În data de 30.10.2023, la ora 10:00, în sala 4.2, din cadrul Bibliotecii Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, etaj 4, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul ”Analiza numerică și experimentală a comportării la comprimare statică