În data de 30.10.2023, la ora 10:00, în sala 4.2, din cadrul Bibliotecii Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, etaj 4, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Analiza numerică și experimentală a comportării la comprimare statică sau dinamică a materialelor poroase, îmbibate cu lichide/ Numerical and Experimental Analysis of Static or Dynamic Compression Behavior of Porous Materials Imbibed with Liquids

elaborată de domnul 

Georgian-Cristian LUPU

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. RADU CHIRIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. TRAIAN CICONE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. AURELIAN FATU REFERENT
Prof.dr.ing. ILIE MUSCĂ REFERENT
Prof.dr.ing. MIRCEA D. PASCOVICI REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.