În data de 30.10.2023, la ora 13:00, în sala CH104, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind acceleratorele de protoni în plasmă laser pentru  radioterapia tumorilor maligne / Research on Laser Plasma Proton Accelerators for Radiotherapy of Malignant Tumors”

elaborată de domnul 

Alexandru LAZĂR 

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. IONEL PÎȘĂ PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. OCTAVIAN DONȚU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
C.S. I dr. CĂLIN ALEXANDRU UR REFERENT
Prof.dr.ing. CĂTĂLIN ALEXANDRU REFERENT
Prof.dr.ing. DANIEL-CONSTANTIN  COMEAGĂ REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.