CERCETĂRI PRIVIND CAPACITATEA INOCULANTĂ A LANTANULUI ÎN FONTELE CENUȘII / RESEARCH ON THE INOCULATION CAPACITY OF LANTHANUM IN GREY CAST IRON / ȘTEFAN EDUARD – MARIUS – 30.08.2022, ora 11:00

In data de 30.08.2022, la ora 11:00,  în sala JG 009, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: CERCETĂRI PRIVIND CAPACITATEA INOCULANTĂ A LANTANULUI ÎN FONTELE CENUȘII / RESEARCH ON THE INOCULATION CAPACITY OF LANTHANUM IN GREY CAST IRON

Studiul şi analiza termodinamică computerizată a sistemului de aliaje Bi-Sn / Study and Computer Thermodynamic Analysis of the Bi-Sn Alloy System / NICULESCU Emanuel Laurențiu – 09.09.2022, ora 10:00

In data de 09.09.2022, la ora 10:00,  în sala JL 209, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studiul şi analiza termodinamică computerizată a sistemului de aliaje Bi-Sn / Study and Computer Thermodynamic Analysis of the Bi-Sn Alloy System elaborată

Cercetări privind capacitatea inoculantă a lantanului în fontele cenușii / Research on the Inoculation Capacity of Lanthanum in Grey Cast Iron / ȘTEFAN Eduard – Marius – 30.08.2022, ora 11:00

In data de 30.08.2022, la ora 11:00, în sala JG 009, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind capacitatea inoculantă a lantanului în fontele cenușii / Research on the Inoculation Capacity of Lanthanum in Grey Cast Iron

Contribuții privind dezvoltarea unui model de îmbunătățire a calității produselor și eficientizare a proceselor de inginerie într-o organizație industrială bazată pe cunoștințe din domeniul aeronautic / Contributions to the Development of a Model for Improving Product Quality and Streamlining Engineering Processes in a Knowledge-Based Industrial Organization in the Field of Aeronautics / POP Gheorghe Ioan – 29.07.2022, ora 12:00

In data de 29.07.2022, ora 12:00,  sala CD 008  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind dezvoltarea unui model de îmbunătățire a calității produselor și eficientizare a proceselor de inginerie într-o organizație industrială bazată pe cunoștințe

Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor semiconductoare și a filmelor subțiri / Synthesis and Characterization of  Semiconductor Nanomaterials and Thin Films / MOISE Călin Constantin – 28.07.2022, ora 14:00

În data de 28.07.2022, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, în sala JL008 , ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor semiconductoare și a filmelor subțiri / Synthesis and Characterization of  Semiconductor Nanomaterials and Thin Films elaborată de MOISE Călin

Studii privind posibilitatea creșterii eficienței energetice a instalațiilor criogenice de separare a aerului prin îmbunătățirea proceselor din zona coloanelor de distilare / Studies on the Possibility of Increasing the Energy Efficiency of Cryogenic Air Separation Installations by Improving the Processes Around Distillation Columns / PINTILIE Marius – 27.07.2022, ora 11:00

In data de 27.07.2022, la ora 11:00, în sala CG 002, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Studii privind posibilitatea creșterii eficienței energetice a instalațiilor criogenice de separare a aerului

Contribuții în domeniul biomaterialelor utilizate și a evaluării funcționalității clinice a implantelor metalice pentru repararea fracturilor / Contributions in the Field of Biomaterials Used and Evaluation of the Clinical Functionality of Metal Implants for Fracture Repair / MILEA Georgiana Claudia – 22.07.2022, ora 10:00

In data de 22.07.2022, la ora 10:00,  în sala JI 109, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții în domeniul biomaterialelor utilizate și a evaluării funcționalității clinice a implantelor metalice pentru repararea fracturilor / Contributions in the Field

Contribuții privind dezvoltarea unor noi materiale din categoria cimenturilor acrilice antimicrobiene utilizate pentru fixarea endoprotezelor de șold / Contributions Regarding the Development of new Materials in the Category of Antimicrobial Acrylic Cements Used for Hip Endoprosthesis Fixation / IVANOV (ROBU) H. Alina – 19.07.2022, ora 11:00

In data de 19.07.2022, la ora 11:00, în sala JI 109, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind dezvoltarea unor noi materiale din categoria cimenturilor acrilice antimicrobiene utilizate pentru fixarea endoprotezelor de șold / Contributions Regarding the