Modele de afaceri inovative pe piața dispozitivelor medicale optice / Innovative Business Models on the Market of Optical Medical Devices / CONON Victor – 14.11.2022, ora 12:00

In data de 14.11.2022, la ora 12:00,  în sala JI109  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Modele de afaceri inovative pe piața dispozitivelor medicale optice / Innovative Business Models on the Market of Optical Medical Devices, elaborată

Robust and Optimal Control of Networked and Singular Systems / Reglarea robustă şi optimală a sistemelor interconectate şi singulare / SPERILĂ Andrei – 14.11.2022, ora 14.00

In data de 14 noiembrie 2022, la ora 14.00, va avea loc in sala ED 109, din cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in localul din Splaiul Independentei nr. 313, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Robust and Optimal Control of Networked and Singular Systems / Reglarea robustă

Cercetări privind utilizarea GPL la motorul diesel de automobil /  Researches Regarding the Use of LPG to the Car Diesel Engine / NEMOIANU Liviu-Alberto – 14.11.2022, ora 11:30

In data de 14.11.2022, la ora 11:30, în sala CG 127, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind utilizarea GPL la motorul diesel de automobil /  Researches Regarding the

Privacy in Critical Infrastructure/ Confidențialitatea datelor în infrastructuri critice / STAN Ioan-Mihail – 14.11.2022, ora 11.00

In data de 14 noiembrie 2022, la ora 11.00, va avea loc, in sala ED 109, din cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in localul din Splaiul Independentei nr. 313, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Privacy in Critical Infrastructure/ Confidențialitatea datelor în infrastructuri critice a candidatului STAN

Managementul ecosistemelor de inovare / Management of Innovation Ecosystems / LAZAROV Alexandru-Sebastian – 10.11.2022, ora 12:00

In data de 10.11.2022, la ora 12:00,  în sala JI109  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Managementul ecosistemelor de inovare / Management of Innovation Ecosystems, elaborată de domnul LAZAROV Alexandru-Sebastian REZUMAT_RO / REZUMAT_EN în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,

Contribuții la valorificarea potențialului energetic din surse regenerabile de energie (eolian și valuri) din zonele portuare / Contributions to the green energy harvesting (from wind and waves) in harbor areas / KATONA Cosmin – 02.11.2022, ora 12:00

In data de 02.11.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EI 112,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la valorificarea potențialului energetic din surse regenerabile de energie (eolian și valuri) din zonele portuare / Contributions to the green energy harvesting (from wind

Cercetări și contribuții privind implementarea sistemelor de calitate-risc în vederea asigurării securității informaționale în instituțiile publice / Research and Contributions on the Implementation of Quality-Risk Systems in Order to Ensure Information Security in Public Institutions / DRAGOMIR Adrian -Viorel – 01.11.2022, ora 10:00

In data de 01.11.2022, ora 10:00, sala CK104 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări și contribuții privind implementarea sistemelor de calitate-risc în vederea asigurării securității informaționale în instituțiile publice

 Contribuţii la studiul protecţiei balistice pentru structurile elicopterelor militare / Contributions to the Study of Ballistic Protection for Military Helicopter Structures / ADETU Cătălin – 28.10.2022, ora 11:00

In data de 28.10.2022, ora 11:00, sala CA 012 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuţii la studiul protecţiei balistice pentru structurile elicopterelor militare / Contributions to the Study of