In data de 28.10.2022, ora 11:00, sala CA 012 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuţii la studiul protecţiei balistice pentru structurile elicopterelor militare / Contributions to the Study of Ballistic Protection for Military Helicopter Structures,

elaborată de domnul

ADETU Cătălin

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE MECANICĂ  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Dan – Mihai CONSTANTINESCU
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Anton HADĂR
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Vasile NĂSTĂSESCU
Referent Gl.bg.prof.univ.dr.ing. Ghiță BÂRSAN
Referent Prof.univ.dr.ing. Camelia CERBU
Referent Conf.univ.dr.ing. Florin BACIU

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.