Structuri geometrice pe varietăți. subvarietăți și aplicații / Geometric Structures on Manifolds. Submanifolds and Applications / NEACȘU Crina – Daniela – 17.05.2024, ora 10:30

În data de 17.05.2024, la ora 10:30, în sala BN 134 va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Științe Aplicate, în localul din Splaiul Independenței nr.313. ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Structuri geometrice pe varietăți. subvarietăți și aplicații / Geometric Structures on Manifolds. Submanifolds and Applications elaborată

Adaptive First-Order Methods for Structured Optimization / CHOROBURA Flavia – 29.04.2024, ora 10.00

In data de 29.04.2024, la ora 10.00, va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sala ED 205, din Splaiul Independenţei nr.313, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Adaptive First-Order Methods for Structured Optimization a candidatei CHOROBURA Flavia REZUMAT_EN în domeniul fundamental STIINŢE INGINERESTI, domeniul de

Intensificarea proceselor cu ajutorul microundelor și ultrasunetelor / Intensification of Processes with the Help of Microwaves and Ultrasound / Daniela GHIMPEȚEANU – 26.04.2024, ora 11

În data de 26.04.2024, la ora 11, sala D018, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Intensificarea proceselor cu ajutorul microundelor și ultrasunetelor / Intensification of Processes with the

Dispozitive SAW realizate pe semiconductori de tip III – nitruri pentru aplicaţii în senzori şi în cuplarea undelor acustice cu undele de spin / SAW Devices Based on III – Nitrides for Sensors Applications and Coupling of the Surface Acustic Waves with Spin Waves / BOLDEIU George – Alexandru – 30.04.2024, ora 14:00

În data de 30.04.2024, la ora 14:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației, în sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Dispozitive SAW realizate pe semiconductori de tip III –

Contribuții la creșterea calității managementului unei infrastructuri de cercetare dezvoltare inovare finanțate din fonduri publice / Contributions to Improving the Quality of Management of a Research, Development, and Innovation Infrastructure Financed by Public Funds / POPESCU (ROTARU) Flaviana – 26.04.2024, ora 11:00

În data de 26.04.2024, la ora 11:00,  în sala JB 110,  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la creșterea calității managementului unei infrastructuri de cercetare dezvoltare inovare finanțate din fonduri publice / Contributions to Improving the

Middleware in Cluster and Grid Computing / Middleware în sisteme clusters  si grid / WEISZ Sergiu – 26.04.2024, ora 14.00

In data de 26.04.2024, la ora 14.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sala PR 105, din Splaiul Independenţei nr.313, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Middleware in Cluster and Grid Computing / Middleware în sisteme clusters  si grid a candidatului WEISZ Sergiu REZUMAT_RO

Îmbătrânirea uleiului mineral de transformator sub acțiunea  câmpului electric intens și a descărcărilor parțiale / Aging of Power Transformer Mineral Oil Under High Strength Electric Field and Partial Discharges / MANEA Andrei – 25.04.2024, ora 10:30

În data de 25.04.2024, la ora 10:30, în sala EC 201 ,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică,  a tezei de doctorat cu titlul:  Îmbătrânirea uleiului mineral de transformator sub acțiunea  câmpului electric intens și a descărcărilor parțiale / Aging of Power Transformer Mineral Oil Under

Valorificarea chitosanului din surse marine pentru obținerea unor agenți de tratare a apelor / Valorification of Chitosan from Marine Sources for Obtaining New Agents in Wastewater Treatment / DUMITRU Marinela Victoria – 19.04.2024, ora 10

În data de 19.04.2024, la ora 10, sala D 018, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Valorificarea chitosanului din surse marine pentru obținerea unor agenți de tratare a