Studii privind reintrarea distructivă în atmosferă a vehiculelor aerospațiale / A Study on the Destructive Atmospheric Reentry of Aerospace Vehicles / AFILIPOAE Tudorel – Petronel – 19.05.2022, ora 12:00

În data de 19.05.2022, la ora 12:00, va avea loc în sala G 02, din cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii privind reintrarea distructivă în atmosferă a vehiculelor aerospațiale / A Study on the Destructive Atmospheric Reentry of Aerospace Vehicles elaborată de AFILIPOAE

Studiul concentrației de radon și metode de reducere a acesteia în spații închise / Study of Radon Concentration and Methods of Reducing it Indoors / CUCU Marina – Ionela – 10.05.2022, ora 12:00

In data de 10.05.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EH 017,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studiul concentrației de radon și metode de reducere a acesteia în spații închise / Study of Radon Concentration and Methods of Reducing it Indoors, elaborată

Cercetări privind asigurarea calității procesului de mentenanță predictivă într-o organizație de întreținere aeronave / Research on Quality Assurance of the Predictive Maintenance Process in an Aircraft Maintenance Organization / ANDREI Alexandru – Gabriel – 29.04.2022, ora 11:00

In data de 29.04.2022, ora 11:00,  sala JL 304  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind asigurarea calității procesului de mentenanță predictivă într-o organizație de întreținere aeronave / Research on Quality Assurance of the Predictive Maintenance

Structurarea aplicațiilor de analiză a riscului pentru proiectele IOT / Designing Risk Assessment Applications for Internet of Things Projects / FIREȚEANU Vlad – Valentin – 28.04.2022, ora 12:00

În data de 28.04.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Structurarea aplicațiilor de analiză a riscului pentru proiectele IOT / Designing Risk Assessment Applications for Internet of Things Projects elaborată de

HIDROGELURI (NANO)COMPOZITE CU REȚEA DE POLI(ACID METACRILIC)/ NANO(COMPOSITE) HYDROGELS WITH POLY(METHACRYLIC ACID) NETWORK / NINCIULEANU Claudia-Mihaela – 28.04.2022, ora 12:00

In data de 28.04.2022, la ora 12:00,  sala A 312, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: HIDROGELURI (NANO)COMPOZITE CU REȚEA DE POLI(ACID METACRILIC)/ NANO(COMPOSITE) HYDROGELS WITH POLY(METHACRYLIC ACID)

Obținerea și analiza de conținut a extractelor naturale folosite ca suplimente nutritive / Production and Content Analysis of Natural Extracts used as Food Supplements / NEAGU (CODREANU) Andreea-Miruna – 20.04.2022, ora 10:00

In data de 20.04.2022, la ora 10:00, pe MT, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Obținerea și analiza de conținut a extractelor naturale folosite ca suplimente nutritive / Production

Contribuţii la studiul fenomenului de permeabilizare a membranelor celulare prin expunere la câmp electric / Contributions to the Study of the Cell Membranes Permeabilization by Exposure to Electric Field / SANDU Ana – Maria – 20.04.2022, ora 11:00

În data de 20.04.2022, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura, în sala EC 201, a tezei de doctorat cu titlul:  Contribuţii la studiul fenomenului de permeabilizare a membranelor celulare prin expunere la câmp electric / Contributions to the Study

Cercetări privind mecanismele de fragilizare a materialelor structurale în mediul plumb topit la reactoarele nucleare de generație IV/ Research on Structural Material Embrittlement Mechanisms in Liquid Lead Environment for Generation IV Nuclear Reactors / SAFTA (STOICA) Livia – Nicoleta – 19.04.2022, ora 11:00

In data de 19.04.2022, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EH 017,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind mecanismele de fragilizare a materialelor structurale în mediul plumb topit la reactoarele nucleare de generație IV/ Research on Structural Material Embrittlement Mechanisms in Liquid