In data 25.09.2023, la ora 11:00,  în sala JI 109, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii și cercetări privind obținerea de acoperiri pe bază de hidroxiapatită cu proprietăți de osteointegrare ridicată și proprietăți antibacteriene cu ajutorul tehnicilor electrochimice / Studies and Research on Hydroxyapatite-Based Coatings Development with High Osseointegration Properties and Antibacterial Ability using Electrochemical Techniques

elaborată de doamna

UNGUREANU Elena 

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. FLORIN MICULESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIHAI TÂRCOLEA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr. ANIȘOARA CÎMPEAN REFERENT
Prof .dr.ing. MIRCEA HORIA ȚIEREAN REFERENT
Conf. dr. ing. COSMIN MIHAI COTRUȚ REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro..

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313