CONSTANTIN MIHAI – GABRIEL / Automatic Analysis of the Visual Impact of Multimedia Data /Analiza automată a impactului vizual al datelor multimedia – 23.03.2021, ora 17:00

În data de 23.03.2021, la ora 17:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Automatic Analysis of the Visual Impact of Multimedia Data /Analiza automată a impactului vizual al datelor multimedia elaborată de

PETRESCU (STOICA) ALINA-MARIA / Cercetări privind efectul amortizării histeretice asupra fenomenului de oboseală prin vibrații a lipiturilor de tip Sn-Ag-Cu utilizate în aparatura electronică/ Research on the Effect of Hysteretic Damping on the Phenomenon of Vibration Fatigue of Sn-Ag-Cu Type Solders Used in Electronic Equipment – 18.03.2021, ora 11:00

In data de 18.03.2021, la ora 11:00, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind efectul amortizării histeretice asupra fenomenului de oboseală prin vibrații a lipiturilor de

DRĂGHICI (BĂDĂLAN) NICULINA / MANAGEMENTUL TERMIC ÎN CADRUL MODULELOR ELECTRONICE DE PUTERE / THERMAL MANAGEMENT FOR POWER ELECTRONIC MODULES – 18.03.2021, ora 15:00

În data de 18.03.2021, la ora 15:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: MANAGEMENTUL TERMIC ÎN CADRUL MODULELOR ELECTRONICE DE PUTERE / THERMAL MANAGEMENT FOR POWER ELECTRONIC MODULES elaborată de DRĂGHICI (BĂDĂLAN)

SĂNĂTESCU DIANA–RAMONA (ENE) / ANALIZA CIRCUITELOR ANALOGICE NELINIARE CU METODA HIBRIDĂ / RESEARCH ON ANALYSIS OF ANALOG CIRCUITS WITH HYBRID METHOD – 18.03.2021, ora 10:00

În data de 18.03.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: ANALIZA CIRCUITELOR ANALOGICE NELINIARE CU METODA HIBRIDĂ / RESEARCH ON ANALYSIS OF ANALOG CIRCUITS WITH HYBRID METHOD SĂNĂTESCU DIANA–RAMONA (ENE), REZUMAT_RO /

JAN ALEXANDRU VĂDUVA / SECURITY IN AUTOMOTIVE LINUX – 26 martie 2021, ora 10

In data de 26 martie 2021, la ora 10.00 va avea loc, in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publică, on-line, a tezei de doctorat  cu titlul SECURITY IN AUTOMOTIVE LINUX a candidatului JAN ALEXANDRU VĂDUVA REZUMAT_RO / REZUMAT_EN în domeniul fundamental  STIINŢE INGINERESTI, domeniul de doctorat CALCULATOARE SI

Tatia Rodica / Compuşi din plante cu activitate antitumorală / Phytocompounds with Antitumor Activity – 12.03.2021, ora 11:00

In data de 12.03.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Compuşi din plante cu activitate antitumorală / Phytocompounds with Antitumor Activity elaborată de doamna Tatia Rodica, REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

Patrichi Claudia Ana Maria / Controlul proceselor anaerobe de la obținerea unor biocombustibili / Control of Anaerobic Processes from the Production of Biofuels – 12.03.2021, ora 12:00

In data de 12.03.2021, la ora 12:00, va avea loc, în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se vadesfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Controlul proceselor anaerobe de la obținerea unor biocombustibili / Control of Anaerobic Processes from the Production of Biofuels elaborată de

Ropoteanu Constantin / Cercetări privind optimizarea modulelor electronice de alimentare / Research on Optimization of Electronic Power Modules / 10.03.2021, ora 15:00

În data de 10.03.2021, la ora 15:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind optimizarea modulelor electronice de alimentare / Research on Optimization of Electronic Power Modules elaborată de  Ropoteanu Constantin,