În data de 29.09.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  Senzori de temperatură monolitici avansați / Advanced Monolithic Temperature Sensors

 elaborată de

BANARIE Gabriel,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII,

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. BOGDAN IONESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIRCEA BODEA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. FLORIN SANDU REFERENT
Prof.dr.ing. LIDIA DOBRESCU REFERENT
Conf.dr.ing. MARIUS NEAG REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail nicoleta.branisteanu@upb.ro, astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313