CONTROLUL ECUAȚIILOR DIFERENȚIALE CU ÎNTÂRZIERE CU APLICAȚII ÎN INGINERIE ȘI MEDICINĂ / CONTROL DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH APPLICATIONS IN ENGINEERING AND MEDICINE

In data de 27.11.2020, la ora 12:30, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, situată în Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, sedința de dezbatere și susţinere publică care se va desfășura online, a tezei  de doctorat cu titlul:  CONTROLUL ECUAȚIILOR DIFERENȚIALE CU ÎNTÂRZIERE CU APLICAȚII ÎN INGINERIE ȘI MEDICINĂ / CONTROL DELAY

MATERIALE COMPOZITE HIBRIDE PE BAZĂ DE POLIBENZOXAZINĂ / POLYBENZOXAZINE – BASED HYBRID COMPOSITE MATERIALS

În data de 22.09.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  MATERIALE COMPOZITE HIBRIDE PE BAZĂ DE POLIBENZOXAZINĂ  / POLYBENZOXAZINE – BASED HYBRID COMPOSITE MATERIALS elaborată de BÎRU ELENA IULIANA

CERCETĂRI PRIVIND SINTEZA SISTEMELOR OPTOELECTRONICE PENTRU SCANAREA PROPRIETĂȚILOR SOLULUI / RESEARCH ON THE SYNTHESIS OF OPTOELECTRONIC SYSTEMS FOR SCANNING SOIL PROPERTIES

În data de 19.11.2020, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: CERCETĂRI PRIVIND SINTEZA SISTEMELOR OPTOELECTRONICE PENTRU SCANAREA PROPRIETĂȚILOR SOLULUI / RESEARCH ON THE SYNTHESIS OF OPTOELECTRONIC SYSTEMS FOR SCANNING

SIMULAREA ȘI PROIECTAREA SURSEI DE POZITRONI ELI-NP ȘI A SISTEMULUI DE PULSARE AL FASCICULULUI DE POZITRONI LENȚI / SIMULATION AND DESIGN OF THE ELI-NP POSITRON SOURCE AND THE SLOW POSITRON BEAM PULSING SYSTEM

In data de 27.11.2020, la ora 10:30, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul  SIMULAREA ȘI PROIECTAREA SURSEI DE POZITRONI ELI-NP ȘI A SISTEMULUI DE PULSARE AL FASCICULULUI DE POZITRONI LENȚI /

PREVIZIONAREA ȘI OPTIMIZAREA CARACTERISTICILOR SUPERALIAJELOR CU BAZĂ NI AVANSATE, PRIN METODE COMPUTAȚIONALE / PREDICTION AND OPTIMIZING ADVANCED NICKEL-BASE SUPERALLOYS FEATURES BY COMPUTATIONAL METHODS

In data de 13.11.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  PREVIZIONAREA ȘI OPTIMIZAREA CARACTERISTICILOR SUPERALIAJELOR CU BAZĂ NI AVANSATE, PRIN METODE COMPUTAȚIONALE  / PREDICTION AND OPTIMIZING ADVANCED NICKEL-BASE SUPERALLOYS FEATURES

IONESCU S. Florina – OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE REPARARE PRIN SUDARE LA ÎMBINĂRI CU ACCESIBILITATE REDUSĂ

In data de 20.11.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Industrială și Robotică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE REPARARE PRIN SUDARE LA ÎMBINĂRI CU ACCESIBILITATE REDUSĂ / OPTIMIZATION OF REPAIR-BY-WELDING TECHNOLOGIES ON LOW-ACCESS JOINTS elaborată

MIHAI C. ILIE-VALENTIN – MĂSURAREA SUPRAFEȚEI ECHIVALENTE RADAR ÎNTR-UN MEDIU REAL

În data de 18.11.2020, la ora 17:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  MĂSURAREA SUPRAFEȚEI ECHIVALENTE RADAR ÎNTR-UN MEDIU REAL /  RADAR CROSS SECTION MEASUREMENTS IN A REAL ENVIRONMENT elaborată de  MIHAI

PĂTRAȘCU A. Alexandru-Ionuț – STUDIU PRIVIND SPORIREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT A UNUI VAGON DESCOPERIT, CU PEREȚI ÎNALȚI

In data de 13.11.2020 la ora 10:00, va avea loc în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: STUDIU PRIVIND SPORIREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT A UNUI VAGON DESCOPERIT, CU PEREȚI ÎNALȚI / STUDY OF INCREASING THE