In data de 07.07.2021, la ora 16:00, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul:  Contribuții la studiul recuperării energiei termice deșeu sau din surse regenerabile cu ajutorul ciclurilor rankine cu fluide organice / Contributions to the Study of Waste or Renewable Thermal Energy Recovery using Organic Rankine Cycles

 elaborată de domnul

Daniel TABAN ,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. MARIANA – FLORENTINA ȘTEFĂNESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ALEXANDRU DOBROVICESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. VIOREL POPA MEMBRU
Prof.dr.ing. MUGUR BĂLAN MEMBRU
Prof.dr.ing. VALENTIN APOSTOL MEMBRU

Persoanele interesate pot participa online la ședința de dezbatere și susținere publică, prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: adobrovicescu@yahoo.com; olga.dumitrescu@upb.ro; olga.dumitrescu@yahoo.com

Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313