Contribuții privind utilizarea parametrilor S și a diagramei Smith în analiza calitativă a circuitelor analogice / Contributions Regarding the Use of  S Parameters and the Smith Diagram in the Qualitative Analysis of Analog Circuits / ASANACHE Răzvan – 10.12.2021, ora 10:00

În data de 10.12.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online și în sala EB 210, a tezei de doctorat cu titlul:  Contribuții privind utilizarea parametrilor S și a diagramei Smith în analiza calitativă a circuitelor analogice / Contributions

Dezvoltarea unor platforme analitice în timp real bazate pe senzori chimici, electrochimici și optici pentru monitorizarea, evaluarea și controlul impactului asupra calității apelor din resursele de apă / Development of Real Time Analytical Platforms based on Chemical, Electrochemical and Optical Sensors for Monitoring, Evaluation and Control of Pollution Impact on Waters Quality from Water Resources / OMOCEA Cristian – 09.12.2021, ora 12:30

In data de 09.12.2021, la ora 12:30, va avea loc, în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, situată în Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1,  în sala E 206, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Dezvoltarea unor platforme analitice în timp real bazate pe senzori chimici,

Dezvoltarea de sisteme cu eliberare controlată pentru valorificarea unor compuși naturali / Development of Drug Delivery Systems Based on Natural Compounds / BREZOIU Ana – Maria – Claudia – 08.12.2021, ora 11:00

In data de 08.12.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura fizic în sala F 212 și online pe platforma MS TEAMS, a tezei de doctorat cu titlul:   Dezvoltarea de sisteme cu eliberare controlată pentru valorificarea unor

Obturarea unei conducte prin înghețare criogenică, metodă modernă în mentenanța circuitelor hidraulice ale CNE  / Cryogenic Pipe Freezing, a Modern Method for the Maintenance of NPP Hydraulic Circuits / CORBESCU Bogdan – Ionuț – 02.12.2021, ora 12:00

In data de 02.12.2021, la ora 12:00, va avea loc, în cadrul facultății de Energetică, în sala EI 112, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Obturarea unei conducte prin înghețare criogenică, metodă modernă în mentenanța circuitelor hidraulice ale CNE  / Cryogenic Pipe Freezing, a Modern Method for the Maintenance

Metode inovative de determinare a unor biomarkeri specifici tumorilor cerebrale  /  Innovative Methods for Detecting Specific Biomarkers of Cerebral Tumors / GHEORGHE Sorin Sebastian – 19.11.2021, ora 14:00

In data de 19.11.2021, la ora 14:00, în sala D 018 din cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor, situată în Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:  Metode inovative de determinare a unor biomarkeri specifici tumorilor cerebrale  /

Cercetări privind sistemele mecatronice inteligente utilizate în antrenamentul de performanță la Arte Martiale, pentru corectarea biomecanicii mișcărilor și reducerea riscului de accidentare în cadrul antrenamentelor / Research on intelligent mechatronic systems used in Martial Arts performance training, to correct the biomechanics of motion and reduce the risk of injury during training / BADEA Cristian Radu – 18.11.2021, ora 14:00

In data de 18.11.2021, la ora 14:00, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind sistemele mecatronice inteligente utilizate în antrenamentul de performanță la Arte Martiale, pentru

Dezvoltări și contribuții privind implementarea managementului calitate-risc în administrația publică/ Developments and Contributions Regarding the Implementation of Quality-Risk Management in Public / CIOLAC (MARIN) Ruxandra – 17.11.2021, ora 13:00

In data de 17.11.2021, ora 13:00, sala CK104, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Dezvoltări și contribuții privind implementarea managementului calitate-risc în administrația publică/ Developments and Contributions Regarding the

PALANCIUC MAWAS Dorin / Sistem distribuit orientat pe obiecte / Distributed Object-Oriented Runtime System – 24.11.2021, ora 9.00

In data de 24 noiembrie 2021, la ora 9.00 va avea loc, in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Sistem distribuit orientat pe obiecte / Distributed Object-Oriented Runtime System  a candidatului PALANCIUC MAWAS Dorin REZUMAT_RO / REZUMAT_EN în domeniul fundamental  STIINŢE INGINERESTI, domeniul