Contribuţii la studiul protecţiei balistice pentru structurile elicopterelor militare / Contributions to the Study of Ballistic Protection for Military Helicopter Structures / ADETU Cătălin – 28.10.2022, ora 11:00

In data de 28.10.2022, ora 11:00, sala CA 012 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuţii la studiul protecţiei balistice pentru structurile elicopterelor militare / Contributions to the Study of

Cimenturi fosfatice pe bază de dolomită calcinată.  Obținere, proprietăți și utilizări / Phosphate Cements Based on Calcined Dolomite.  Obtention, Properties and Utilizations / VÎJAN Cristina Andreea – 04.11.2022, la ora 10:00

In data de 04.11.2022, la ora 10:00,  sala D 018, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Cimenturi fosfatice pe bază de dolomită calcinată. Obținere, proprietăți și utilizări / Phosphate

Cercetări privind dezvoltarea unui echipament adaptabil personalizat pentru antrenament sportiv / Research on Development of a Customised Adaptive Equipment for Sports Training / TUNSOIU Nicolae – 03.11.2022, ora 15:00

In data de 03.11.2022, ora 15:00, Sala Senatului UPB, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind dezvoltarea unui echipament adaptabil personalizat pentru antrenament sportiv / Research on Development

Managementul riscului pentru caracteristicile aerodinamice ale unui profil asimetric / Risk Management for the Aerodynamic Characteristics of an Asymmetric Profile / BĂLAȘA Raluca – 03.11.2022, ora 15:00

In data de 03.11.2022, ora 15:00,  sala JI 109  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Managementul riscului pentru caracteristicile aerodinamice ale unui profil asimetric / Risk Management for the Aerodynamic Characteristics of an Asymmetric Profile, elaborată de doamna

Cercetări privind dezvoltarea unor variante de evaluare a instituțiilor de învățământ superior / Research on the Development of a Hierarchy System for Higher Education Institutions / MECHNO (PUIU) Roxana – Adriana – 03.11.2022, ora 12:00

In data de 03.11.2022, ora 12:00, Sala Senatului UPB  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind dezvoltarea unor variante de evaluare a instituțiilor de învățământ superior / Research on the Development of a Hierarchy System for

Contribuţii privind studiul proceselor de uzare în medii abrazive, cu aplicaţii la organele de lucru ale maşinilor agricole / Contributions Regarding the Study of Wear Processes in Abrasive Environments, with Applications to the Working Bodies of Agricultural Machinery / VLĂDUȚOIU Laurențiu – Constantin – 01.11.2022, ora 12:00

În data de 01.11.2022, la ora 12:00, în sala CG 022, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuţii privind studiul proceselor de uzare în medii abrazive, cu aplicaţii la organele

Ambalaje biodegradabile antimicrobiene / Biodegradable Antimicrobial Packaging / MOTELICA Ludmila – 26.10.2022, ora 11:00

In data de 26.10.2022, la ora 11:00,  sala 1 de conferinte din centrul PRECIS, situată in Spaliul Independentei nr. 313, sector 6, va avea loc, în cadrul Scolii Doctorale de Chimie Industrială și Biotehnologii, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Ambalaje biodegradabile antimicrobiene / Biodegradable Antimicrobial Packaging elaborată de

Studiu al configurațiilor SAR multistatic /  A Study on Multistatic SAR Configurations / ROȘU Filip Alexandru – 24.10.2022, ora 13:00

În data de 24.10.2022, la ora 13:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Studiu al configurațiilor SAR multistatic /  A Study on Multistatic SAR