Managementul resurselor în soluții de virtualizare pentru rețele și servicii / Resource Management in Virtualization Solutions for Networks and Services / CONȚU Cosmin Andrei – 15.12.2023, ora 16:00

În data de 15.12.2023, la ora 16:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației, în sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Managementul resurselor în soluții de virtualizare pentru rețele și servicii

Contribuții privind creșterea durabilității sapelor de foraj prin încărcarea prin sudare cu aliaje cu entropie înaltă / Contributions on Increasing the Durability of Drill Bits by Welding Loading with High Entropy Alloys / PAVELIU (ȘTEFĂNESCU) Elena-Violeta – 06.12.2023, ora 10:00

În data de 06.12.2023, ora 10:00,  sala Consiliu SIM, etaj 1, JB 110  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind creșterea durabilității sapelor de foraj prin încărcarea prin sudare cu aliaje cu entropie înaltă / Contributions

Optimizarea metodelor de sinteză a nanoparticulelor pentru sisteme cu eliberare controlată de medicamente / Optimization in Nanoparticle Synthesis Methods for Drug Delivery Systems / CHIRCOV (UNCU) Cristina – 29.11.2023, ora 13:00

În data de 29.11.2023, la ora 13:00,  în clădirea CAMPUS, sala de conferințe , va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în Splaiul Independenței nr.313, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Optimizarea metodelor de sinteză a nanoparticulelor pentru sisteme cu eliberare controlată de medicamente 

Nanobiomateriale /  Nanobiomaterials / OPREA (STOICA) Elena Alexandra – 29.11.2023, ora 12:00

În data de 29.11.2023, la ora 12:00,  în clădirea CAMPUS, sala de conferințe , va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în Splaiul Independenței nr.313, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Nanobiomateriale /  Nanobiomaterials elaborata de doamna: OPREA (STOICA) Elena Alexandra REZUMAT_RO /

Valorificarea deșeurilor de sticlă la obținerea de materiale pentru protecția pasivă împotriva incendiilor / Waste Glass Valorization in Materials for Passive Fire Protection / CÎRSTEA ( DINU ) Florentina – Nicoleta – 08.12.2023, ora 09:30

În data de 08.12.2023, la ora 09:30,  sala D 018, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Valorificarea deșeurilor de sticlă la obținerea de materiale pentru protecția pasivă împotriva

Metode robuste de învățare profundă inspirate din algoritmi de procesare de semnal / Robust Deep Learning Methods Inspired from Signal Processing Algorithms / NEACȘU Ana – Antonia – 04.12.2023, ora 11:00

În data de 04.12.2023, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  Sala de Consiliu a ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Metode robuste de învățare profundă inspirate din algoritmi de procesare

Managementul stingerii incendiilor în spații închise prin eficientizarea jeturilor de apă / Fires Extinguishing Management that Occurs in Enclosed Spaces by Streamlining Water Jets / CHIOJDOIU Alexandru – Florin – 24.11.2023, ora 11.00

In data de 24.11.2023, la ora 11.00, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de  Energetică, în sala EH 017,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Managementul stingerii incendiilor în spații închise prin eficientizarea jeturilor de apă / Fires Extinguishing Management that Occurs in Enclosed Spaces by Streamlining Water

RECONSTRUCȚIA IMAGINILOR SAR DE ÎNALTĂ REZOLUȚIE / SPARSE RECONSTRUCTION FOR HIGH-RESOLUTION INVERSE SAR IMAGING / IQBAL MUHAMMAD AMJAD – 08.12.2023, ora 12:00

În data de 08.12.2023, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  Sala de Consiliu a ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: RECONSTRUCȚIA IMAGINILOR SAR DE ÎNALTĂ REZOLUȚIE / SPARSE RECONSTRUCTION FOR