conf.dr. Alina Daria SOCEANU / Studii privind determinarea contaminanţilor din probe de mediu şi produse de consum – 27.11.2023, ora 11:00, sala D101

IOSUD UNSTPB – Scoala Doctorala Ingineria Sistemelor Biotehnice, domeniul de doctorat Ingineria Mediului – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Studii privind determinarea contaminanţilor din probe de mediu şi produse de consum” elaborată de conf.dr. Alina Daria SOCEANU, cu functia de baza la Universitatea Ovidius din Constanta CV

Valorificarea deșeurilor de sticlă la obținerea de materiale pentru protecția pasivă împotriva incendiilor / Waste Glass Valorization in Materials for Passive Fire Protection / CÎRSTEA ( DINU ) Florentina – Nicoleta – 08.12.2023, ora 09:30

În data de 08.12.2023, la ora 09:30,  sala D 018, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Valorificarea deșeurilor de sticlă la obținerea de materiale pentru protecția pasivă împotriva