IOSUD UNSTPB – Scoala Doctorala Ingineria Sistemelor Biotehnice, domeniul de doctorat Ingineria Mediului – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Studii privind determinarea contaminanţilor din probe de mediu şi produse de consum” elaborată de conf.dr. Alina Daria SOCEANU, cu functia de baza la Universitatea Ovidius din Constanta

CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE