În data de 08.12.2023, la ora 09:30,  sala D 018, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Valorificarea deșeurilor de sticlă la obținerea de materiale pentru protecția pasivă împotriva incendiilor / Waste Glass Valorization in Materials for Passive Fire Protection 

elaborata de doamna

CÎRSTEA ( DINU ) Florentina – Nicoleta

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. ILEANA RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ALINA IOANA BĂDĂNOIU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
C S I.dr.ing. JENICA PACEAGIU REFERENT
Prof.dr. ing. DORINEL CONSTANTIN VOINIȚCHI  REFERENT
Prof.dr.ing. ȘTEFANIA STOLERIU REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313