În data de 06.12.2023, ora 10:00,  sala Consiliu SIM, etaj 1, JB 110  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind creșterea durabilității sapelor de foraj prin încărcarea prin sudare cu aliaje cu entropie înaltă / Contributions on Increasing the Durability of Drill Bits by Welding Loading with High Entropy Alloys

elaborată de doamna

PAVELIU (ȘTEFĂNESCU) Elena-Violeta

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. VICTOR GEANTĂ
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. IONELIA VOICULESCU
Referent Prof.univ.dr.ing. ELENA SCUTELNICU
Referent Conf.univ.dr.ing. ELENA MANUELA STANCIU
Referent Conf.univ.dr.ing. CORNELIU RONTESCU

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.