Metode robuste de învățare profundă inspirate din algoritmi de procesare de semnal / Robust Deep Learning Methods Inspired from Signal Processing Algorithms / NEACȘU Ana – Antonia – 04.12.2023, ora 11:00

În data de 04.12.2023, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  Sala de Consiliu a ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Metode robuste de învățare profundă inspirate din algoritmi de procesare