Studiul rezistenței de contact al conectorilor de curenți slabi din industria automobilelor supuși factorilor de îmbătranire /  Study of Contact Resistance in Automotive Low Current Connectors Subjected to Aging Factors / DANKAT Gideon Gwanzuwang – 03.11.2023, ora 10:30

În data de 03.11.2023, la ora 10:30, în sala EC 201,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică,  a tezei de doctorat cu titlul: Studiul rezistenței de contact al conectorilor de curenți slabi din industria automobilelor supuși factorilor de îmbătranire /  Study of Contact Resistance in Automotive

Cercetări privind îmbunătățirea performanței aerodinamice ale autovehiculelor  –  optimizarea aerodinamică a autovehiculelor / Studies Regarding the Aerodynamic Improvement – Aerodynamic Optimisation of Vehicles / ILEA Laurențiu – 30.10.2023, ora 12

În data de 30.10.2023, la ora 12, în Sala de Consiliu a Facultății de Transporturi va avea loc în cadrul școlii doctorale de Transporturi, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind îmbunătățirea performanței aerodinamice ale autovehiculelor  –  optimizarea aerodinamică a autovehiculelor / Studies Regarding the Aerodynamic Improvement –

Cercetări privind îmbunătățirea securității în muncă și la incendiu în clădiri civile și industriale / Research on Improving Work and Fire Safety in Civil and Industrial Buildings / COSAC Marian – 27.10.2023, ora 10:00

In data de 27.10.2023, ora 10:00,  în Sala CB 212  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind îmbunătățirea securității în muncă și la incendiu în clădiri civile și industriale / Research on Improving Work and Fire

Nanostructuri pe bază de oxizi de fier cu aplicații în oncologie / Iron Oxide-Based Nanostructures with Applications in Oncology / LUNGU Iulia Ioana – 24.10.2023, ora 14:00

În data de 24.10.2023, la ora 14:00,  în clădirea CAMPUS, sala de conf.1 , va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Nanostructuri pe bază de oxizi de fier cu

Cercetări privind tehnologia de realizare a unei neuroproteze de antebraț cu comanda preluată din sistemul nervos periferic al pacientului cu amputație/ Research on the Fabrication Technology of a Forearm Neuroprosthesis with the Command Taken from the Amputated Peripheral Nervous System of the Patient / David-Cătălin DRAGOMIR – 25.10.2023, ora 12:00

În data de 25.10.2023, la ora 12:00, în sala CH104, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: „Cercetări privind tehnologia de realizare a unei neuroproteze de antebraț cu comanda

Contribuții în domeniul sistemelor integrate de testare a componentelor și dispozitivelor electronice / Contributions in the Field of Integrated Testing Systems of Electronic Components and Devices / IORDACHE Cosmin – Alexandru – 23.10.2023, ora 15:30

În data de 23.10.2023, la ora 15:30, va avea loc în cadrul facultății de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației, în sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții în domeniul sistemelor integrate de testare a componentelor și

Influența condițiilor de procesare termomecanică asupra caracteristicilor microstructurale și mecanice ale aliajului 7075 / Influence of Thermomechanical Processing Conditions on Microstructural and Mechanical Characteristics of 7075 Alloy / ANDREI Valeriu – 24.10.2023, ora 12:00

În data de 24.10.2023, la ora 12:00,  în sala JB110, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Influența condițiilor de procesare termomecanică asupra caracteristicilor microstructurale și mecanice ale aliajului 7075 / Influence of Thermomechanical Processing Conditions on Microstructural

Model complex de analiză, ajustare și orientare strategică (MAOS) pentru companiile din sectorul comercializării cu amănuntul de carburanţi din industria de petrol și gaze din România / Complex Model for Analysis, Adjustment, and Strategic Orientation (MAOS) for Retail Fuel Companies in the Retail Oil and Gas Industry in Romania / PANDURU Dan Andrei – 20.10.2023, ora 12:00

In data de 20.10.2023, ora 12:00, va avea loc, în sala Senatului UNSTPB, în cadrul Școlii Doctorale de Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Model complex de analiză, ajustare și orientare strategică (MAOS) pentru companiile din sectorul comercializării cu amănuntul de carburanţi