În data de 14.12.2023, la ora 12:00,  în sala EH 017,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Analiza neutronică a unui reactor rapid răcit cu metale lichide / Neutronic Analysis of a Fast Liquid Metal Cooled Reactor 

elaborată de

MOISE Andreea

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ENERGETICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing.  RADU FLORIN PORUMB PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. DANIEL DUPLEAC CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
C S II.dr.ing. MARIN CONSTANTIN REFERENT
C S II. dr. ing. VASILE RADU REFERENT
Conf. dr. CĂTĂLIN MARIAN DUCU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și  online prin transmiterea solicitării la S D de Energetică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independentei nr. 313